Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/med/

Field

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biochemistry Chida, Junji  /  Sakane, Ayuko
Biology
    ≫ Biochemistry Chida, Junji  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Developmental Biology Takemoto, Tatsuya
    ≫ Microbiology
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
C
Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Chemistry
    ≫ Biochemistry Chida, Junji  /  Sakane, Ayuko
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
D
Developmental Biology Takemoto, Tatsuya
Diabetology Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
E
Embryology Takaoka, Katsuyoshi
    ≫ Developmental Biology Takemoto, Tatsuya
Endocrinology and Metabolism
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Engineering
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
F
G
Gastroenterology Takayama, Tetsuji
Genetics Morino, Hiroyuki
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru
H
Health Studies Harada, Masafumi
Hematology Abe, Masahiro
Hygiene
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
I
Immunology Matsumoto, Mitsuru  /  Yasutomo, Koji
Infectious Diseases of Children Chida, Junji
Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
JKL
M
Medicine Abe, Masahiro  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Takahiro  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kubo, Akiko  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nakataki, Masahito  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Ohigashi, Izumi  /  Okamoto, Koichi  /  Sakaguchi, Suehiro  /  Sei, Hiroyoshi  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Toba, Hiroaki  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yoshimaru, Tetsuro
    ≫ Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Diabetology Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
    ≫ Endocrinology and Metabolism
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Matsumoto, Mitsuru  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Nutrition
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Microbiology
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Hamada, Yoshimasa  /  Miyake, Masato
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
N
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Nutrition
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
O
Oncology Abe, Masahiro
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
P
Pathology Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
Pediatrics Yasutomo, Koji
Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Public Health Kamano, Sakurako
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako
Q
R
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
S
Surgery
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
TU
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
WXYZ