Search:

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
Anesthesiology Tanaka, Katsuya
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Biochemistry Sakane, Ayuko
Biology
    ≫ Biochemistry Sakane, Ayuko
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
    ≫ Microbiology
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
C
Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
Cell Physiology Inagaki, Akihiro
Chemistry
    ≫ Biochemistry Sakane, Ayuko
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
D
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Biology Shimokita, Eisuke
E
Embryology
    ≫ Developmental Biology Shimokita, Eisuke
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
F
Food Science Kanoh, Naomi
    ≫ Functional Food Science Ohnishi, Kohta
Functional Food Science Ohnishi, Kohta
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
H
Health Studies Harada, Masafumi  /  Nikawa, Takeshi  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tsutsumi, Rie
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
Hygiene
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Immunology Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Intensive care medicine Nakanishi, Nobuto
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
JKL
M
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Takahiro  /  Egawa, Mariko  /  Goto, Satoshi  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Iwata, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Okahisa, Toshiya  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Soga, Tomohiro  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeda, Noriaki  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Anesthesiology Tanaka, Katsuya
    ≫ Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi  /  Nikawa, Takeshi  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Immunology Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Saito, Masako  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Microbiology
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Sakane, Ayuko
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
N
Nephrology Abe, Hideharu
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurology Sako, Wataru
Neuroscience Yamamoto, Nobuaki
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Neurosurgery Morigaki, Ryoma
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
O
Oncology Abe, Masahiro
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
P
Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Oya, Takeshi  /  Tsuneyama, Koichi
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Yasutomo, Koji
Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko
    ≫ Nutritional Physiology Ohminami, Hirokazu
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Q
R
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
S
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
TU
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
WXYZ