Search:

Related Site: http://www.tokushima-hosp.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biology
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomaterials Momota, Yukihiro
Biomechanics
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Cell Physiology Baba, Otto
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kawai, Nobuhiko  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Nakanishi, Tadashi  /  Ohe, Go  /  Oka, Kenji  /  Takaishi, Kazumi  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Metabolism
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
H
Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
I
Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J
Jaw Function Hosoki, Maki
K L
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Education Nishi, Kyoko
Medical Imaging
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Hisatsugu  /  Higashijima, Jun  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Imura, Satoru  /  Iwamoto, Seiji  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kameoka, Naomi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Nanako  /  Katome, Takashi  /  Katou, Takeshi  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Kuwahara, Akira  /  Matsui, Naoko  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagahiro, Shinji  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Emiko  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Okamoto, Koichi  /  Otomi, Youichi  /  Sakai, Toshinori  /  Soeki, Takeshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  Takechi, Hirokazu  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Takeo  /  Tomotake, Masahito  /  Tsutsumi, Yasuo  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Watanabe, Shinya  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshikawa, Kouzou
    ≫ Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Metabolism
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Urology Fukumori, Tomoharu
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Pharmacology Imanishi, Masaki
Molecular Science
    ≫ Molecular Pharmacology Imanishi, Masaki
N
Nephrology Abe, Hideharu
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
O
Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Orthopaedics Katoh, Shinsuke
P
Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pedagogics
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Molecular Pharmacology Imanishi, Masaki
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Molecular Pharmacology Imanishi, Masaki
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
rehabilitation medicine Katoh, Shinsuke
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji
S
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
T
Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
U
Urology Fukumori, Tomoharu
VWXYZ