Search:

Related Site: http://www.tokushima-hosp.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biology
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Cell Biology Fujisawa, Kenji
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Molecular Biology Imoto, Issei
Biomaterials Momota, Yukihiro
Biomechanics
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Cell Biology Fujisawa, Kenji
Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Epidemiology Imoto, Issei
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Shinohara, Chihiro  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biology Fujisawa, Kenji
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Honda, Eiichi  /  Kawai, Nobuhiko  /  Kido, Jun-ichi  /  Kinouchi, Nao  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Naitou, Yoshihito  /  Nakanishi, Tadashi  /  Ohe, Go  /  Oka, Kenji  /  Takaishi, Kazumi  /  Takamaru, Natsumi  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Shinohara, Chihiro  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Fujisawa, Kenji  /  Iga, Hiroki  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okura, Kazuo
Diabetology Funaki, Makoto
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Metabolism
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi
    ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
Genetics
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Human Genetics Imoto, Issei
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
Genome Medicine Imoto, Issei
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
H
Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
Hematology Abe, Masahiro
Human Genetics Imoto, Issei
Hygiene
    ≫ Public Health
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei
I
Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Internal Medicine Doi, Toshio  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J
Jaw Function Hosoki, Maki
K
L
Laboratory Medicine Doi, Toshio
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Imaging
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Hisatsugu  /  Hamada, Daisuke  /  Higashijima, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Imura, Satoru  /  Iwamoto, Seiji  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  Kaji, Ryuji  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kameoka, Naomi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Katome, Takashi  /  Katou, Takeshi  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kawanaka, Takashi  /  Kinoshita, Yukiko  /  Kishi, Jun  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Kubo, Hiroko  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Kuwahara, Akira  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Miyamoto, Tatsuro  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagahiro, Shinji  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Emiko  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Nishimura, Masaji  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Okamoto, Koichi  /  Otomi, Youichi  /  Satomi, Junichiro  /  Soeki, Takeshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  Takechi, Hirokazu  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Takeo  /  Tomotake, Masahito  /  Tsutsumi, Yasuo  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Watanabe, Shinya  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshikawa, Kouzou
    ≫ Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Laboratory Medicine Doi, Toshio
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Metabolism
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi
        ≫ Clinical Epidemiology Imoto, Issei
    ≫ Genome Medicine Imoto, Issei
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
    ≫ Hematology Abe, Masahiro
    ≫ Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine Doi, Toshio  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu  /  Doi, Toshio
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition
        ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei
    ≫ Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Fujisawa, Kenji  /  Iga, Hiroki  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Urology Fukumori, Tomoharu
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Imoto, Issei
Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Imoto, Issei
    ≫ Molecular Cytogenetics Imoto, Issei
N
Nephrology Abe, Hideharu  /  Doi, Toshio
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nutrition
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei
O
Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Fujisawa, Kenji  /  Iga, Hiroki  /  Tamatani, Tetsuya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Orthopaedics Katoh, Shinsuke
P
Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Kotani, Yumiko
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi  /  Yoshioka, Masami
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okura, Kazuo
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health
    ≫ Public Health Nutrition Imoto, Issei
Public Health Nutrition Imoto, Issei
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji
S
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Fujisawa, Kenji  /  Iga, Hiroki  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
T
Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
U
Urology Fukumori, Tomoharu
V W X Y Z