Search:

Related Site: http://www.tokushima-hosp.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Hosoki, Maki
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Biology
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Microbiology Murakami, Keiji
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Physiology
        ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Biomaterials Momota, Yukihiro
Biomechanics
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Bionics
    ≫ Biomechanics
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
C
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Cell Physiology Baba, Otto
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Cytology
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
D
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kawai, Nobuhiko  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Nakanishi, Tadashi  /  Ohe, Go  /  Oka, Kenji  /  Takaishi, Kazumi  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
    ≫ Metabolism
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Endodontology Inagaki, Yuji  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
Engineering
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi
F
G
Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerodontology Matsuyama, Miwa
H
Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
I
Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
J
Jaw Function Hosoki, Maki
K L
M
Materials Science
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Education Nishi, Kyoko
Medical Imaging
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Hisatsugu  /  Higashijima, Jun  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Imura, Satoru  /  Iwamoto, Seiji  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kameoka, Naomi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Nanako  /  Katome, Takashi  /  Katou, Takeshi  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kawanaka, Takashi  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Kuwahara, Akira  /  Matsui, Naoko  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagahiro, Shinji  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Okamoto, Koichi  /  Otomi, Youichi  /  Sakai, Toshinori  /  Soeki, Takeshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  Takechi, Hirokazu  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Takeo  /  Tomotake, Masahito  /  Tsutsumi, Yasuo  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Watanabe, Shinya  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshikawa, Kouzou
    ≫ Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Biomaterials Momota, Yukihiro
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko
        ≫ Metabolism
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi  /  Tamaki, Yuu
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Immunology Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Muguruma, Naoki  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
    ≫ Medical Imaging
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Urology Fukumori, Tomoharu
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Microbiology Murakami, Keiji
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
N
Nephrology Abe, Hideharu
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neuroscience Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
O
Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Oral Anatomy Baba, Otto
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Orthopaedics Katoh, Shinsuke
P
Pathology Bando, Yoshimi  /  Ishimaru, Naozumi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pedagogics
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Kotani, Yumiko  /  Suga, Ken-ichi
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Inagaki, Yuji  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Physiology
    ≫ Cell Physiology Baba, Otto
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Tamaki, Naofumi
Prosthodontics Abe, Susumu  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Q
R
Radiation
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji
S
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
T
Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
U
Urology Fukumori, Tomoharu
VWXYZ