Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/med/

Field

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Allergology Shimizu, Mayuko
Analytical Chemistry Sakama, Minoru
Anatomy Tsuruo, Yoshihiro
Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Biochemistry Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko
Biology
    ≫ Biochemistry Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
        ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori
    ≫ Microbiology
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
        ≫ Environmental Physiology Shimizu, Noriyuki
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
C
Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
    ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
Cell Physiology Inagaki, Akihiro
Chemical Biology Morita, Akinori
Chemistry
    ≫ Analytical Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Biochemistry Morita, Akinori  /  Sakane, Ayuko
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
Clinical Medicine
    ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
    ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pathology Yamashita, Michiko
Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Cytology
    ≫ Cell Biology Kurisu, Shusaku  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu
        ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
    ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
D
dentistry Watanabe, Takeshi
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
E
Endocrinology and Metabolism
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Engineering
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Nonlinear Engineering
        ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Physiology Shimizu, Noriyuki
Environmental Studies
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Physiology Shimizu, Noriyuki
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
F
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gastroenterology Takayama, Tetsuji
Genetics Morino, Hiroyuki
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ School Health Science Ishii, Yumiko  /  Okuda, Kikuko
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Hygiene
    ≫ Public Health Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Image Processing
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Imaging Technology
    ≫ Image Processing
        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Immunology Ishifune, Chieko  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Shimizu, Mayuko
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Immunology Examination Hosoi, Eiji
Informatics
    ≫ Information Science
        ≫ Information Engineering
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                            ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Information Engineering
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Image Processing
                ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Information Science
    ≫ Information Engineering
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Image Processing
                    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
JKL
M
Medical Education Yamashita, Michiko
Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Medical Imaging Kanazawa, Yuki
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Medical Physics Haga, Akihiro
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Takahiro  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Ikushima, Hitoshi  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  Kawanaka, Takashi  /  Kinoshita, Michiko  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kubo, Akiko  /  Kuwano, Yuki  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Okamoto, Koichi  /  Otomi, Youichi  /  Sei, Hiroyoshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Takahashi, Masayuki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako
    ≫ Anesthesiology Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Cardiology Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine
        ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
        ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
    ≫ Endocrinology and Metabolism
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ School Health Science Ishii, Yumiko  /  Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Ishifune, Chieko  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Shimizu, Mayuko
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
        ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Internal Medicine Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Nephrology Tominaga, Tatsuya
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Shimizu, Mayuko  /  Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  Oya, Takeshi  /  Shimizu, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori  /  Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Surgery
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Microbiology
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Midwifery Haku, Mari  /  Takebayashi, Keiko
Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular Biology Sakane, Ayuko
    ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
Molecular Science
    ≫ Molecular Biology Sakane, Ayuko
        ≫ Molecular and Cellular Biology Morita, Akinori
N
Nephrology Tominaga, Tatsuya
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neuroscience Shimizu, Noriyuki
Nonlinear Engineering
    ≫ Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear System Engineering Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics Sakama, Minoru
Nursing Tanioka, Tetsuya
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Symptom Management Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nursing Outcome Management Tanioka, Tetsuya
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Shimizu, Mayuko  /  Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
O
Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Takahashi, Aki
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
P
Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu
Pathology Bando, Yoshimi  /  Oya, Takeshi  /  Shimizu, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori  /  Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu
Pedagogics
    ≫ Medical Education Yamashita, Michiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Yasutomo, Koji
Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Pharmacy
    ≫ Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Ishizawa, Keisuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Ishizawa, Keisuke
Physics
    ≫ Nuclear Physics Sakama, Minoru
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Cell Physiology Inagaki, Akihiro
    ≫ Environmental Physiology Shimizu, Noriyuki
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
preventive medicine Watanabe, Takeshi
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Public Health Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Q
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
    ≫ Radiation Measurement Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Science Nishiyama, Yuichi
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
Radiation Measurement Sakama, Minoru
Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
Radiation Protection Sakama, Minoru
Radiation Safety Management Sakama, Minoru
Radiation Science Nishiyama, Yuichi
Radiation Therapy Sasaki, Motoharu
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Radiation Oncology Ikushima, Hitoshi  /  Morita, Akinori
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  Tani, Kenji
Rheumatology Tani, Kenji  /  Yasutomo, Koji
S
School Health Science Ishii, Yumiko  /  Okuda, Kikuko
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Image Processing
            ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki
                ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Surgery
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Management Kuwamura, Yumi
TU
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
WXYZ