Search:

Related Site: https://cluster.tokushima-u.ac.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  (Onishi, Chiemi)  /  Tamura, Ayako
Adult Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Tamura, Ayako
Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Allergology Hosoki, Maki
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  (Yabutani, Tomoki)
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
        ≫ Japanese Cultural History Moreton, George (David)
Applied Mathematics Uno, Takeshi
Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
aquaculture Hamano, Tatsuo
Archeology
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence
    ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
Arts
    ≫ Painting Hiraki, Mitsuru
Astronomy Furuya, Ray S.
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, HoangNam  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Tsuji, Daisuke  /  (Yamamoto, Takenori)  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
    ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu
Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Biochemistry Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, HoangNam  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Tsuji, Daisuke  /  (Yamamoto, Takenori)  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu
    ≫ Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Biophysics (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cell Biology Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  (Oyama, Yasuo)  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Histology
        ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
    ≫ Microbiology (Maseda, Hideaki)  /  Murakami, Keiji  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)
        ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
    ≫ Molecular Biology (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  (Okazaki, Taku)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology Takahashi, Akira
        ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
        ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
Biophysics (Taniguchi, Hisaaki)
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Business Continuity Yuasa, Yasufumi
C
Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Cardiology
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biology Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  (Oyama, Yasuo)  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Sotowa, Ken-Ichiro)
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  (Yabutani, Tomoki)
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, HoangNam  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Tsuji, Daisuke  /  (Yamamoto, Takenori)  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
        ≫ Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu
    ≫ Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Chemical Biology Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Sotowa, Ken-Ichiro)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Tsuji, Akihiko)
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Medicinal Chemistry Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)
        ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
    ≫ Structural Engineering
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Urban and Regional Planning
        ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
        ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pharmacology (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pharmacology (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Collaborative Engineering (Ito, Teruaki)
Colloid and Surface Chemistry Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface (Ito, Teruaki)
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Nakamura, Koichi
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Conservative Dentistry (Matsuo, Takashi)  /  Yumoto, Hiromichi
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Control Theory Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crisis Managemet Yuasa, Yasufumi
Cross-cultural Communication Moreton, George (David)
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
    ≫ Japanese Cultural History Moreton, George (David)
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology
    ≫ Cell Biology Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  Oyadomari, Seiichi  /  (Oyama, Yasuo)  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Cytometry (Oyama, Yasuo)
Cytometry (Oyama, Yasuo)
D
data analysis Ishida, Motohiro
Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Dentistry Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Miyamoto, Youji  /  (Ohe, Go)  /  Sekine, Kazumitsu  /  Teramachi, Jumpei  /  Watanabe, Megumi  /  Yamada, Akiko  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Conservative Dentistry (Matsuo, Takashi)  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Jaw Function Hosoki, Maki
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Mano, Takamitsu
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  (Izawa, Takashi)  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Periodontology Hiroshima, Yuka  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  (Yoshioka, Masami)
    ≫ Prosthodontics Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Developmental Psychology
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
E
Earthquake Engineering (Uzuoka, Ryosuke)
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Economics Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi
    ≫ Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Shimomura, Naoyuki  /  (Ueda, Hayato)
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering
    ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
Embryology
    ≫ Developmental Biology Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
    ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Ono, Kaoru  /  Taguchi, Taro  /  Tsuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Bionics
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Sotowa, Ken-Ichiro)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)
            ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology TAMURA, Takao
        ≫ Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
        ≫ Structural Engineering
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
        ≫ Urban and Regional Planning
            ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
            ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering (Uzuoka, Ryosuke)
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki  /  (Ueda, Hayato)
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering
        ≫ Communication Engineering Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Mechanics
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering (Ito, Teruaki)
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering (Ito, Teruaki)  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
    ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
Environmental Studies Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
    ≫ Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
    ≫ Hydrology TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)
Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Tsuji, Akihiko)
Enzymology
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Tsuji, Akihiko)
Epidemiology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)
Estuary Engineering Nakano, Susumu
Evolutionary Developmental Biology
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology Miura, Hajime
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Fluid Mechanics
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science (Kawai, Yoshichika)  /  Mukai, Rie  /  Sakai, Hitomi
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  (Kawai, Yoshichika)  /  Ohnishi, Kohta
Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  (Kawai, Yoshichika)  /  Ohnishi, Kohta
Functional Materials Yonekura, Daisuke
Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Gastroenterology Takayama, Tetsuji
Genetics Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genome Medicine (Imoto, Issei)
    ≫ Human Genetics (Imoto, Issei)  /  Sato, Youichi
    ≫ Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  Osakabe, Keishi
Genome Medicine (Imoto, Issei)
Geography
    ≫ Historical Geography (Hirai, Shogo)
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology (Ishida, Keisuke)  /  Nishiyama, Ken-ichi
    ≫ Stratigraphy and Paleontology (Ishida, Keisuke)
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)
    ≫ Foundation Engineering Ueno, Katsutoshi
German Literature Ido, keiji
Glycobiology Itou, Kouji
Graph Theory Hasunuma, Toru
H
Health Studies Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
Histology
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei
Historical Geography (Hirai, Shogo)
History
    ≫ Archeology
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Historical Geography (Hirai, Shogo)
    ≫ Japanese History Kuwabara, Megumi  /  Moreton, George (David)
        ≫ Japanese Cultural History Moreton, George (David)
http://math0.pm.tokushima-u.ac.jp/~mizuno/ Mizuno, Yoshinori
Human Genetics (Imoto, Issei)  /  Sato, Youichi
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Interface (Ito, Teruaki)
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Public Health Tran, HoangNam
        ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Sakai, Tohru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing
    ≫ Image Recognition
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Recognition
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Immunology Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Nagamune, Hideaki  /  (Okazaki, Taku)  /  Otsuka, Kunihiro  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  (Takahama, Yousuke)  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
    ≫ Pathology and Immunology (Izawa, Takashi)
Informatics KANG, XIN  /  (Kitaoka, Norihide)
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface (Ito, Teruaki)
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Kita, Kenji
            ≫ Collaborative Engineering (Ito, Teruaki)
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence
            ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
        ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
    ≫ Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Information Engineering Kita, Kenji
    ≫ Collaborative Engineering (Ito, Teruaki)
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Kita, Kenji
        ≫ Collaborative Engineering (Ito, Teruaki)
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Instrumental analysis (Taniguchi, Hisaaki)
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence
        ≫ Affective Computing Matsumoto, Kazuyuki  /  Ren, Fuji
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
    ≫ Robotics Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
Intercultural Communication Tran, HoangNam
Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru
    ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
    ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
International Politics Aiba, Kazuhiko
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese and Korean archaeology Hashino, Shinpei
Japanese Cultural History Moreton, George (David)
Japanese History Kuwabara, Megumi  /  Moreton, George (David)
    ≫ Japanese Cultural History Moreton, George (David)
Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko
Japanese Literature
    ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
Jaw Function Hosoki, Maki
K
L
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu
Literature
    ≫ English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
    ≫ German Literature Ido, keiji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature
        ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
M
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Science Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Functional Materials Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
    ≫ Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Maternal Nursing (Fukuoka, Miwa)
Mathematics Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics Uno, Takeshi
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
Mechanical Engineering Miwa, Masafumi
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
Mechanics
    ≫ Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
media art Kawarasaki, Takamitsu
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Engineering (Ito, Teruaki)  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
Medical Physics Haga, Akihiro
Medicinal Chemistry Sano, Shigeki
Medicine Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Azuma, Momoyo  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Goto, Satoshi  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Imura, Satoru  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  (Kaji, Ryuji)  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  (Kitagawa, Tetsuya)  /  Kondo, Kazuya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nakataki, Masahito  /  Nishimura, Akiyoshi  /  Numata, Shusuke  /  Okahisa, Toshiya  /  Okamoto, Koichi  /  Sakai, Toshinori  /  Tada, Yoshiteru  /  Tangoku, Akira  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Tran, HoangNam  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshimaru, Tetsuro
    ≫ Anatomy Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Biomaterials Hamada, Kenichi  /  Inoue, Miho  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Cardiology
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pharmacology (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
        ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Epidemiology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)
    ≫ Genome Medicine (Imoto, Issei)
    ≫ Health Studies Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Immunology Fujii, Hideki  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Nagamune, Hideaki  /  (Okazaki, Taku)  /  Otsuka, Kunihiro  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  (Takahama, Yousuke)  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
        ≫ Pathology and Immunology (Izawa, Takashi)
    ≫ Internal Medicine Matsumoto, Mitsuru
        ≫ Cardiovascular Medicine Ikeda, Yasumasa  /  Sata, Masataka  /  Yagi, Shusuke
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
        ≫ Gastroenterology Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
    ≫ Medical Engineering (Ito, Teruaki)  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Medical Informatics Wakata, Yoshifumi
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Sakai, Tohru
    ≫ Oncology Abe, Masahiro
        ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Otsuka, Kunihiro  /  Tsuneyama, Koichi
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
        ≫ Pathology and Immunology (Izawa, Takashi)
    ≫ Pediatrics Yasutomo, Koji
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
    ≫ Rheumatology Yasutomo, Koji
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Surgery Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Mano, Takamitsu
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto
Metabolic science for forest plants and microorganisms Hattori, Takefumi
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology (Maseda, Hideaki)  /  Murakami, Keiji  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)
    ≫ Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
Midwifery Haku, Mari
Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf
Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  (Okazaki, Taku)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Glycobiology Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Imanishi, Masaki)
Molecular Science
    ≫ Enzymology
        ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Tsuji, Akihiko)
    ≫ Molecular Biology (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  (Okazaki, Taku)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology (Arakaki, Naokatu)  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Imanishi, Masaki)
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Polymer Science
        ≫ Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Molecular Therapy Itou, Kouji
Moving Picture Coding Song, Tian
Multiphase Flow Kusano, Koji
N
Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neuroscience Kishimoto, Koji  /  Matsuka, Yoshizo
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)
neuroscience nursing Tamura, Ayako
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Physics (Hayashi, Hiroaki)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Takeuchi, Toshiki
Nursing (Iwamoto, Saori)  /  Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  (Onishi, Chiemi)  /  Tamura, Ayako
    ≫ Adult Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Tamura, Ayako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Maternal Nursing (Fukuoka, Miwa)
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
    ≫ Pediatric Nursing (Tani, Hiroe)
    ≫ Rehabilitation Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Sakai, Tohru
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
O
Oncology Abe, Masahiro
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics Okamura, Hidekazu
    ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Optical Physics Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Minamikawa, Takeo
    ≫ X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
Oral and Maxillofacial Surgery Mano, Takamitsu
Oral Health GOTO, Masaki
Oral Histology Teramachi, Jumpei
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  (Izawa, Takashi)  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
P
Painting Hiraki, Mitsuru
Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)
Pathology Ichimura, Mayuko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Otsuka, Kunihiro  /  Tsuneyama, Koichi
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pathology and Immunology (Izawa, Takashi)
Pathology and Immunology (Izawa, Takashi)
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Shimomura, Naoyuki  /  (Ueda, Hayato)
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Pediatric Nursing (Tani, Hiroe)
Pediatrics Yasutomo, Koji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu
Periodontology Hiroshima, Yuka  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry Sano, Shigeki
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
    ≫ Clinical Pharmacology (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Imanishi, Masaki)
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  Nakao, Michiyasu  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry Sano, Shigeki
        ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  (Imanishi, Masaki)
        ≫ Clinical Pharmacology (Imanishi, Masaki)  /  Ishizawa, Keisuke  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Imanishi, Masaki)
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Philosophy Yamaguchi, Hiroyuki
Photochemistry
    ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Physical Chemistry Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Biophysics (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
            ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Nakamura, Koichi
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Mechanics
        ≫ Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
    ≫ Nuclear Physics (Hayashi, Hiroaki)  /  Sakama, Minoru
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Yamamoto, Takenori)
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiology Takahashi, Akira
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi
    ≫ Exercise Physiology Miura, Hajime
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Politics Kurisu, Satoshi
    ≫ International Politics Aiba, Kazuhiko
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
Polymer Science
    ≫ Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Power Electronics Hojo, Masahide  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  (Yoshioka, Masami)
Prosthodontics Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychology Nakamura, Yugo  /  YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Developmental Psychology
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Tran, HoangNam
    ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Sakai, Tohru
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology Morita, Akinori
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Measurement (Hayashi, Hiroaki)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Biology Morita, Akinori
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Measurement (Hayashi, Hiroaki)  /  Sakama, Minoru
Radiation Oncology Morita, Akinori
Radiation Protection Sakama, Minoru
Radiation Safety Management Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Radiation Oncology Morita, Akinori
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Regional Economics Toyoda, Tetsuya
Regional Planning (Kondo, Akio)
Rehabilitation Medicine Katoh, Shinsuke
Rehabilitation Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
Rheumatology Yasutomo, Koji
Risk management Nakano, Susumu
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics Takaiwa, Masahiro
S
Science of Design Sasao, Tomoyo
Seismic Engineering Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Social Computing Ren, Fuji
Social Science
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Sociology Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
Sociology Tsuchiya, Atsushi  /  YABE, Takuya
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  Koyama, Kuniyuki  /  Nakamura, Koichi
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  (Lu, Xiangmeng)
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Minamikawa, Takeo
Spoken language processing Kita, Kenji
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Sports Science
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stratigraphy and Paleontology (Ishida, Keisuke)
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Engineering
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)
Structural Geology Murata, Akihiro
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Support for international students Tran, HoangNam
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Mano, Takamitsu
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  Ueno, Masaharu  /  Yamada, Ken-ichi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  Ute, Koichi
T
Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Terahertz Science Minami, Yasuo
TESOL Kaiser, Meagan Renee
Text Mining Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Thermal Engineering
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Tissue Engineering Funaki, Makoto
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Travel literature and culture Moreton, George (David)
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrafast Phenomena Minami, Yasuo
Urban and Regional Planning
    ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
    ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
Urban Computing Sasao, Tomoyo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Planning (Kondo, Akio)
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
V
Virology Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
VLSI Design Song, Tian
W
Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
YZ