Search:

Related Site: http://www.tokushima-u.ac.jp/

Field Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
Adult Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Tamura, Ayako
Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  (Nakajima, Makoto)  /  Tama, Shinnosuke
Agricultural History in Japan Tama, Shinnosuke
Agricultural Science Morimatsu, Fumiki
    ≫ Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
Akutagawa Ryunosuke Tajima, Toshiro
Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Allergology Hosoki, Maki
American History (Nishide, Keiichi)
American Literature Günther, Dierk Clemens
Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  (Yabutani, Tomoki)
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anatomy (Fukui, Yoshihiro)  /  Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
    ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
        ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
        ≫ Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
Applied Mathematics (Imai, Hitoshi)  /  Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
aquaculture Hamano, Tatsuo
Archeology (Azuma, Ushio)
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence Ono, Norihiko
    ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
Arts (Azuma, Kunimegu)
    ≫ Calligraphy (Azuma, Kunimegu)
    ≫ Choreologia (Nakamura, Hisako)
    ≫ Musicology (Kataoka, Keiichi)
        ≫ Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
    ≫ Painting Hiraki, Mitsuru
Astronomy Furuya, Ray S.
Astrophysics
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Basic Theory of Science and Technology (Ishii, KENJI)
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-science (Noda, Katuhiko)
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo  /  Yuasa, Keizo
    ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
    ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)
    ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
Biological Chemistry Satoh, Takanori
Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biology Nishijima, Hitoshi  /  Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Biophysics Maita, Ayako  /  Maita, Nobuo  /  (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology Noji, Sumihare
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Histology (Ishimura, Kazunori)
        ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
    ≫ Microbiology (Kourai, Hiroki)  /  (Maseda, Hideaki)  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Murakami, Keiji  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
        ≫ Bacteriology
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)
        ≫ Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)  /  Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
            ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Kakita, Mitsuru  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyawaki, Shingo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Il-mi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology Takahashi, Akira  /  (Yoshizaki, Kazuo)
        ≫ Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
        ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
            ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
        ≫ Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Molecular Physiology
            ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
        ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
        ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
    ≫ Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori
Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
Biophysics Maita, Ayako  /  Maita, Nobuo  /  (Taniguchi, Hisaaki)
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
    ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
Business Administration
    ≫ Sport Management Tanaka, Toshio
Business Continuity Yuasa, Yasufumi
C
Calligraphy (Azuma, Kunimegu)
Cancer and stem cell biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Surgery Kurobe, Hirotsugu
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalyst & Catalysis (Hayashi, Hiromu)
Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko  /  Yuasa, Keizo
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
    ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemical Process Developments (Hayashi, Hiromu)
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  (Yabutani, Tomoki)
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Maseda, Hideaki)  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  Noma, Takafumi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Satoh, Takanori  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsuji, Akihiko  /  Tsuji, Daisuke  /  Yamamoto, Takenori  /  Yamazaki, Tetsuo  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Amino Acid Synthesis Nemoto, Hisao
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)
        ≫ Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
    ≫ Biological Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Catalyst Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Shigenaga, Akira  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro  /  (Tomida, Tahei)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Colloid and Surface Chemistry (Kaneshina, Shoji)  /  Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Green Chemistry (Wada, Makoto)
    ≫ High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi  /  Takaishi, Yoshihisa  /  (Takeda, Yoshio)
    ≫ Neurochemistry Uchiyama, Keiji
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  Ueno, Masaharu  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Solid State Chemistry
        ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chinese History Aratake, Tatsuro  /  Yoshimori, Kensuke
Chinese Literature Omura, Kazuhito
Choreologia (Nakamura, Hisako)
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)  /  (Yamagami, Takuo)
        ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Landscape Engineering
        ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi  /  (Sawada, Tsutomu)
    ≫ Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
        ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
    ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Urban and Regional Planning
        ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
        ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
The classical photo technique (Ishii, KENJI)
Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)  /  Mikasa, Hiroaki
Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
    ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)  /  Mikasa, Hiroaki
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
Clinical Neurology Kawarai, Toshitaka
Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya  /  (Kihara, Masaru)
Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru
Collaborative Engineering Ito, Teruaki
Colloid and Surface Chemistry (Kaneshina, Shoji)  /  Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
Complex Analysis (ITO, Yoshifumi)
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya  /  (Yamada, Katsutoshi)
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Architecture Sano, Masahiko
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
    ≫ Internet Sano, Masahiko
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Construction Management Namerikawa, Susumu
Construction Materials (Mizuguchi, Hiroyuki)
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crisis Managemet Yuasa, Yasufumi
Cross-cultural Communication Studies Sakata, Hiroshi
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
    ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
    ≫ Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology (Ishimura, Kazunori)
    ≫ Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Oyama, Yasuo  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  Yoshimoto, Katsuhiko  /  Yuasa, Keizo
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Cytometry Oyama, Yasuo
Cytometry Oyama, Yasuo
D
data analysis Ishida, Motohiro
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry (Asaoka, Kenzo)  /  Azuma, Masayuki  /  Eguchi, Satoru  /  (Hada, Masaru)  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  Honda, Eiichi  /  Kawai, Nobuhiko  /  Kido, Jun-ichi  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Matsumoto, Fumihiro  /  Mihara-Wada, Chie  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Ohe, Go  /  Oka, Kenji  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takeuchi, Yuko  /  Teramachi, Jumpei  /  Tomotake, Yoritoki  /  Watanabe, Megumi  /  Yamada, Akiko  /  Yao, Chenjuan  /  Yasue, Akihiro  /  (Yoshida, Hideo)
    ≫ Conservative Dentistry Matsuo, Takashi  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  (Nakano, Masanori)
        ≫ Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
    ≫ Jaw Movement (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Occlusion (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  (Nagayama, Masaru)  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  (Yoshioka, Masami)
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  (Nakano, Masanori)  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
    ≫ Temporomandibular Joint Disorder (Nakano, Masanori)
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology Noji, Sumihare
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Developmental Psychology (Maruyama, Shoko)
    ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
Diagnostic Radiology Ueno, Junji
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Biomass Transformation Engineering Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Economics (Tachibana, Yoshio)  /  Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  (Nakajima, Makoto)  /  Tama, Shinnosuke
    ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
    ≫ Macroeconomics Zhao, Tong
    ≫ Regional Economics (Nakajima, Makoto)  /  Toyoda, Tetsuya
    ≫ Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Ueda, Hayato  /  Yoshida, Hiroshi
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering (Kawakami, Hiroshi)
    ≫ Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
        ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki  /  (Tamesada, Takeomi)
            ≫ High Frequency Integrated Circuit (Konaka, Shinsuke)
        ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
    ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
Electromagnetic Sheilding Effectiveness (Murakami, Ri-ichi)
Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki  /  (Tamesada, Takeomi)
    ≫ High Frequency Integrated Circuit (Konaka, Shinsuke)
Electronic Devices Ao, Jin-Ping
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki  /  (Tamesada, Takeomi)
        ≫ High Frequency Integrated Circuit (Konaka, Shinsuke)
    ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
Embryology (Fukui, Yoshihiro)
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Ohuchi, Hideyo)  /  Shimokita, Eisuke  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology Noji, Sumihare
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Endocrinology Fukumoto, Seiji  /  (Matsumoto, Toshio)
Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
        ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
    ≫ Endocrinology Fukumoto, Seiji  /  (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
        ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Endodontology Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
Energy Analysis Mayumi, Kozo
Energy Engineering
    ≫ Energy Analysis Mayumi, Kozo
    ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Ono, Kaoru  /  Taguchi, Taro  /  Tuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering (Ohuchi, Hideyo)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Biological Reaction Engineering Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Bionics
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro  /  Satake, Masayuki
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics Funaki, Makoto  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  Sotowa, Ken-Ichiro  /  (Tomida, Tahei)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)  /  (Yamagami, Takuo)
            ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Landscape Engineering
            ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
        ≫ Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi  /  (Sawada, Tsutomu)
        ≫ Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
            ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
        ≫ Traffic Engineering Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
        ≫ Urban and Regional Planning
            ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
            ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Ueda, Hayato  /  Yoshida, Hiroshi
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering (Kawakami, Hiroshi)
        ≫ Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  Okamura, Yasuhiro  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake
            ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering Hashizume, Masaki  /  (Tamesada, Takeomi)
                ≫ High Frequency Integrated Circuit (Konaka, Shinsuke)
            ≫ Electronic Devices Ao, Jin-Ping
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Energy Engineering
        ≫ Energy Analysis Mayumi, Kozo
        ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Engineering (Fukutomi, Junichiro)  /  Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
        ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering (Hanabusa, Takao)  /  Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Sensing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Thermal Engineering (Morioka, Itsuki)
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
English Linguistics Günther, Dierk Clemens  /  (Morioka, Yoshihiro)  /  Nakashima, Kohji
    ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
    ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami  /  Zaki, Jun
    ≫ Modern English Literature (Seo, Isao)
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
    ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Health Uemura, Hirokazu
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
Environmental Microbiology Satoh, Takanori
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
Environmental Studies
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Yoshitoshi
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
    ≫ Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
    ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Tsuji, Akihiko
Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
Enzymology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Tsuji, Akihiko
    ≫ Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
Epidemiologic study of chronic diseases Arisawa, Kokichi
Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)  /  Mikasa, Hiroaki
Estuary Engineering Nakano, Susumu
Ethics (Kumagai, Masanori)
Evolutionary Developmental Biology Noji, Sumihare
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  Uemura, Hirokazu
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
experimental pathology (Sakashita, Naomi)
F
Fatigue (Murakami, Ri-ichi)
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Fluid Engineering (Fukutomi, Junichiro)  /  Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science Kanoh, Naomi  /  Kawai, Yoshichika  /  Mukai, Rie  /  Sakai, Hitomi
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta  /  (Terao, Junji)
Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
French Literature Tajima, Toshiro
Friction and Wear (Murakami, Ri-ichi)
Functional Analysis (ITO, Yoshifumi)
Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Kawai, Yoshichika  /  Ohnishi, Kohta  /  (Terao, Junji)
Functional Materials (Murakami, Ri-ichi)  /  Yonekura, Daisuke
Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
Genetics (Ebina, Yousuke)  /  Matsuo, Yoshinori  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genome Medicine (Imoto, Issei)
    ≫ Genome Science (Itakura, Mitsuo)
    ≫ Human Genetics (Imoto, Issei)  /  Sato, Youichi
    ≫ Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Genetics Engineering Matsumoto, Mitsuru  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
Genome Medicine (Imoto, Issei)
Genome Science (Itakura, Mitsuo)
Geography
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology Aoya, Mutsuki  /  Ishida, Keisuke  /  Nishiyama, Ken-ichi  /  (Shiota, Tsugio)
    ≫ Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
    ≫ Structural Geology Murata, Akihiro
Geotechnical Engineering Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Uzuoka, Ryosuke)  /  (Yamagami, Takuo)
    ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
German language (Kawakami, Saburo)
German Linguistics Günther, Dierk Clemens
German Literature Günther, Dierk Clemens  /  Ido, keiji  /  (Ishikawa, Eisaku)  /  Yorioka, Ryuji
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
Glycobiology Itou, Kouji
Graph Theory Hasunuma, Toru
Green Chemistry (Wada, Makoto)
Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Hamano, Shuichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
    ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
High Frequency Integrated Circuit (Konaka, Shinsuke)
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
High Pressure Science (Kaneshina, Shoji)
    ≫ High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
Higher Education Kawano, Takuji  /  Yoshida, Hiroshi
Histology (Ishimura, Kazunori)
    ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
Historical Geography Hirai, Shogo
History
    ≫ American History (Nishide, Keiichi)
    ≫ Archeology (Azuma, Ushio)
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Chinese History Aratake, Tatsuro  /  Yoshimori, Kensuke
    ≫ Historical Geography Hirai, Shogo
    ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
    ≫ History of Science and Technology (Ishii, KENJI)
    ≫ Japanese History Kuwabara, Megumi
        ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
        ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
    ≫ Modern British History Sakuma, Ryo
    ≫ Modern German History Imai, Shinya
History of English (Motoki, Yoshio)
History of Science and Technology (Ishii, KENJI)
http://math0.pm.tokushima-u.ac.jp/~mizuno/ Mizuno, Yoshinori
Human Genetics (Imoto, Issei)  /  Sato, Youichi
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health GOTO, Masaki
    ≫ Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Tran, Nam Hoang  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
        ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing
    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing
        ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Immunobiology Ohashi, Makoto
Immunology Arakaki, Rieko  /  Fuji, Hideki  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Maruhashi, Takumi  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Mouri, Yasuhiro  /  Nagamune, Hideaki  /  Okazaki, Il-mi  /  Okazaki, Taku  /  (Ota, Fusao)  /  Saito, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sugiura, Daisuke  /  (Takahama, Yousuke)  /  Takahashi, Etsuhisa  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki
    ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
    ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Immunology Examination Hosoi, Eiji
Infectious Diseases of Children Chida, Junji
Informatics KANG, XIN  /  Kitaike, Syuji  /  Kitaoka, Norihide  /  Seki, Yosuke
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya  /  (Yamada, Katsutoshi)
    ≫ Computer Science Kita, Kenji  /  Ren, Fuji
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Human Interface Ito, Teruaki  /  Kashihara, Koji
        ≫ Internet Sano, Masahiko
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
            ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
            ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing
                        ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
            ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)
            ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
            ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
        ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
    ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
    ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing
                ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)
    ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval Kita, Kenji  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  Kita, Kenji
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Collaborative Engineering Ito, Teruaki
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing
                    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
                ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
        ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)
        ≫ Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
information security Sano, Masahiko
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
Instrumental analysis (Taniguchi, Hisaaki)
Intelligent Informatics Nishide, Shun  /  Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Ono, Norihiko
        ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Ren, Fuji  /  Wu, Yunong
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot Ren, Fuji
Intercultural Communication Tran, Nam Hoang
Internal Combustion Engine (Miwa, Kei)
Internal Medicine (Doi, Toshio)  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)  /  Tani, Kenji
International Politics Aiba, Kazuhiko  /  Zaki, Jun
Internet Sano, Masahiko
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese and Korean archaeology Hashino, Shinpei
Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
Japanese History Kuwabara, Megumi
    ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
    ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko  /  Hashimoto, Satoshi
Japanese Linguistics (Senba, Mitsuaki)
Japanese Literature (Haramizu, Tamiki)  /  Tsutsumi, Kazuhiro
    ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
Jaw Function (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
Jaw Movement (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
Jurisprudence Shimizu, Masato  /  Uehara, Katsuyuki
    ≫ Study of Constitution (Hayashi, Kiyomi)  /  Shibata, Takafumi
K
Kampo Medicine (Takegawa, Yoshihiro)
L
Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
Landscape Engineering
    ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
Lifelong Learning and University Extension (Azuma, Kunimegu)
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ English Linguistics Günther, Dierk Clemens  /  (Morioka, Yoshihiro)  /  Nakashima, Kohji
        ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
        ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
    ≫ German Linguistics Günther, Dierk Clemens
    ≫ Japanese Linguistics (Senba, Mitsuaki)
    ≫ Language Understanding and Commnication Ren, Fuji
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)
Literature Higuchi, Tomono  /  Kishie, Shinsuke  /  (Soda, Koji)  /  Sturge, Donald  /  Tanaka, Tomoyuki
    ≫ Chinese Literature Omura, Kazuhito
    ≫ English Literature Miyazaki, Takayoshi  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami  /  Zaki, Jun
        ≫ Modern English Literature (Seo, Isao)
    ≫ French Literature Tajima, Toshiro
    ≫ German Literature Günther, Dierk Clemens  /  Ido, keiji  /  (Ishikawa, Eisaku)  /  Yorioka, Ryuji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature (Haramizu, Tamiki)  /  Tsutsumi, Kazuhiro
        ≫ Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
M
Machine Learning Tanioka, Hiroki
Machining Mizobuchi, Akira
Macroeconomics Zhao, Tong
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Evaluation (Yoshida, Kenichi)
Materials Science Koinkar, Pankaj M.  /  (Nakabayashi, Ichiro)
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Construction Materials (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials (Murakami, Ri-ichi)  /  Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  Ishimaru, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Materials Evaluation (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
    ≫ Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
Maternal Nursing (Fukuoka, Miwa)  /  (Terao, Toshiko)
Mathematics (Ishihara, Toru)  /  Murakami, Kouichi  /  Nabeshima, Katsusuke  /  (Nagamachi, Shigeaki)  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke
    ≫ Algebraic Geometry Ohbuchi, Akira
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics (Imai, Hitoshi)  /  Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Complex Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Functional Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory Katayama, Shin-ichi
    ≫ Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
    ≫ Optimization Problem
        ≫ Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
    ≫ Real Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  (ITO, Yoshifumi)  /  Okamoto, Kuniya
    ≫ Theory of Partial Differential Equations (Ito, Masayuki)
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Mechanical Engineering (Hanabusa, Takao)  /  Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
Mechanics
    ≫ Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
media art Kawarasaki, Takamitsu
Media technology Kita, Kenji
Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Education Nishi, Kyoko
Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Imaging Kanazawa, Yuki  /  Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)
Medical Physics Haga, Akihiro
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
Medicine Abe, Akiko  /  Abe, Koji  /  Abe, Masahiro  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Masahiko  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Furutani, Shunsuke  /  Goto, Hisatsugu  /  Goto, Satoshi  /  Hamada, Daisuke  /  Higashijima, Jun  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Imura, Satoru  /  Ishigami, Akiko  /  Iwamoto, Seiji  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagami, Shoji  /  Kagawa, Kumiko  /  (Kaji, Ryuji)  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  Kameoka, Naomi  /  Kanayama, Hiro-omi  /  Kataoka, Keiko  /  Kataoka, Nanako  /  Katome, Takashi  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  Kawakami, Yukikiyo  /  Kawanaka, Takashi  /  Kido, Hiroshi  /  Kitagawa, Tetsuya  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Kuwahara, Akira  /  Kuwano, Yuki  /  Maeda, Kenichi  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Matsuzaki, Toshiya  /  Mizobuchi, Yoshifumi  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  Nagahiro, Shinji  /  Nagai, Kojiro  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Emiko  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Nishikawa, Yumiko  /  Nishimura, Akiyoshi  /  (Nishimura, Masaji)  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Ohigashi, Izumi  /  Okahisa, Toshiya  /  Okamoto, Koichi  /  (Oshita, Shuzo)  /  Otomi, Youichi  /  (Rokutan, Kazuhito)  /  Sakaguchi, Suehiro  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Shishido, Yuji  /  Soeki, Takeshi  /  Soga, Tomohiro  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  Takechi, Hirokazu  /  Takeda, Noriaki  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tominaga, Takeo  /  Tomotake, Masahito  /  Tran, Nam Hoang  /  Tsutsumi, Yasuo  /  Watanabe, Hiroyoshi  /  Watanabe, Shinya  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshikawa, Kouzou  /  Yoshimaru, Tetsuro  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy (Fukui, Yoshihiro)  /  Shimokita, Eisuke  /  Tsuruo, Yoshihiro
        ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology Kitahata, Hiroshi  /  Mita, Naoji  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Cardiology Kitahata, Hiroshi  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
        ≫ Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
    ≫ Clinical Medicine Yanagawa, Hiroaki
        ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)  /  Mikasa, Hiroaki
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
        ≫ Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology Funaki, Makoto  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
    ≫ Endocrinology and Metabolism Yoshida, Sumiko  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
            ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Taketani, Yutaka
        ≫ Endocrinology Fukumoto, Seiji  /  (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
            ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
            ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
            ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
    ≫ Environmental Medicine Arisawa, Kokichi
    ≫ Epidemiology Arisawa, Kokichi  /  Kamano, Sakurako  /  Uemura, Hirokazu
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology (Imoto, Issei)  /  Mikasa, Hiroaki
    ≫ Genome Medicine (Imoto, Issei)
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Hamano, Shuichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  Kishida, Sachi  /  Miyamoto, Ken-ichi  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Shuto, Emi  /  Tamaki, Yuu  /  Tominaga, Tatsuya  /  Tsutsumi, Rie  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
        ≫ School Health Science Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology Abe, Masahiro  /  Harada, Takeshi
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
    ≫ Immunology Arakaki, Rieko  /  Fuji, Hideki  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  Kurobe, Hirotsugu  /  Maruhashi, Takumi  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Mouri, Yasuhiro  /  Nagamune, Hideaki  /  Okazaki, Il-mi  /  Okazaki, Taku  /  (Ota, Fusao)  /  Saito, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Sugiura, Daisuke  /  (Takahama, Yousuke)  /  Takahashi, Etsuhisa  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki
        ≫ Blood Transfusion Audit Hosoi, Eiji
        ≫ Immunobiology Ohashi, Makoto
        ≫ Immunology Examination Hosoi, Eiji
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Internal Medicine (Doi, Toshio)  /  Matsumoto, Mitsuru  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  Muguruma, Naoki  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)  /  Tani, Kenji
    ≫ Kampo Medicine (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
    ≫ Medical Engineering Ito, Teruaki  /  Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  Kashihara, Koji  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki  /  Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)  /  Suzuki, Hidenobu
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
    ≫ Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)
    ≫ Menopause Uemura, Hirokazu
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Nephrology Abe, Hideharu  /  (Doi, Toshio)  /  Tominaga, Tatsuya
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
        ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
        ≫ Pathological Nutrition (Takeda, Eiji)
        ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
        ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
    ≫ Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
        ≫ Retina Naito, Takeshi
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Izumi, Keisuke)  /  Kagawa, Noriko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
        ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
        ≫ Pathological Nutrition (Takeda, Eiji)
        ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko  /  (Kuroda, Yasuhiro)  /  Suga, Ken-ichi  /  (Takeda, Eiji)
        ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry Ohmori, Tetsuro
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rheumatology Tani, Kenji
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  (Morimoto, Tadaoki)  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  (Nagayama, Masaru)  /  Tamatani, Tetsuya
        ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo  /  (Yasui, Natsuo)
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
    ≫ Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
    ≫ Urology Fukumori, Tomoharu  /  (Kagawa, Susumu)
    ≫ Veterinary Medicine Miyawaki, Shingo
Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Menopause Uemura, Hirokazu
Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
Metabolic science for forest plants and microorganisms Hattori, Takefumi
Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
Metabolism Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Metabolic Syndrome Funaki, Makoto
    ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Methods of Sport Instruction (Miura, Takeshi)
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology (Kourai, Hiroki)  /  (Maseda, Hideaki)  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Murakami, Keiji  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  Yokoigawa, Kumio
    ≫ Bacteriology
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Environmental Microbiology Satoh, Takanori
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)
    ≫ Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)  /  Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
        ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
Midwifery Haku, Mari  /  Takebayashi, Keiko  /  (Takeuchi, Mieko)
Modern British History Sakuma, Ryo
Modern English Literature (Seo, Isao)
Modern German History Imai, Shinya
Modern Japanese Literature Schiedges, Olaf  /  Tomitsuka, Masaki
Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Kakita, Mitsuru  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyawaki, Shingo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Il-mi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
    ≫ Glycobiology Itou, Kouji
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Pathology Itou, Kouji
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki  /  Imanishi, Masaki  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)
Molecular Physiology
    ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Recognition Nemoto, Hisao
Molecular Science
    ≫ Enzymology Takahashi, Etsuhisa
        ≫ Enzyme Chemistry Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Tsuji, Akihiko
        ≫ Enzyme Engineering (Ohshima, Toshihisa)
    ≫ Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  (Imoto, Issei)  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Itou, Kouji  /  Kakita, Mitsuru  /  (Maseda, Hideaki)  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyawaki, Shingo  /  Miyoshi, Keiko  /  Noma, Takafumi  /  Okazaki, Il-mi  /  Okazaki, Taku  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sasaki, Takuya  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  Yamaguchi, Tetsuo
        ≫ Glycobiology Itou, Kouji
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Arakaki, Naokatu  /  Hasegawa, Takahiro  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  Teramachi, Jumpei  /  Tsuji, Daisuke  /  Uchiyama, Keiji  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Molecular Cytogenetics (Imoto, Issei)
    ≫ Molecular Genetics Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki  /  Imanishi, Masaki  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Molecular Physiology
        ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Molecular Recognition Nemoto, Hisao
    ≫ Molecular Therapy Itou, Kouji
    ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Polymer Science Niwa, Miki  /  (Tanaka, Hitoshi)
        ≫ Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
        ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)  /  Ute, Koichi
        ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
            ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
        ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Molecular Theory of Anesthesia (Kaneshina, Shoji)
Molecular Therapy Itou, Kouji
Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
MOT(Management of Technology) Nakagawa, Yoshihiro
Moving Picture Coding Song, Tian
Multimedia-Systems Matsuura, Kenji
Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
Musicology (Kataoka, Keiichi)
    ≫ Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
N
Nanomaterials Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  Kita, Kenji  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  Tanioka, Hiroki
Natural Products Chemistry Kashiwada, Yoshiki  /  Nakayama, Atsushi  /  Takaishi, Yoshihisa  /  (Takeda, Yoshio)
Neonatal Nursing (Terao, Toshiko)
Nephrology Abe, Hideharu  /  (Doi, Toshio)  /  Tominaga, Tatsuya
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurochemistry Uchiyama, Keiji
Neurogenetics Kawarai, Toshitaka
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kishimoto, Koji  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Shimizu, Noriyuki  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neurochemistry Uchiyama, Keiji
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
neuroscience nursing Tamura, Ayako
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics (Hayashi, Hiroaki)  /  (Koori, Norihiko)  /  (Nakayama, Shintaro)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory Katayama, Shin-ichi
Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Nursing Iwamoto, Saori  /  (Tada, Toshiko)  /  Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Minagawa, Takako  /  Onishi, Chiemi  /  Tamura, Ayako
    ≫ Adult Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Tamura, Ayako
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Maternal Nursing (Fukuoka, Miwa)  /  (Terao, Toshiko)
    ≫ Neonatal Nursing (Terao, Toshiko)
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi  /  Takahashi, Aki
    ≫ Pediatric Nursing Tani, Hiroe
    ≫ Rehabilitation Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
    ≫ Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Takahashi, Akira  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Clinical Nutrition Okumura, Hisami  /  Tsutsumi, Rie
    ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
    ≫ Pathological Nutrition (Takeda, Eiji)
    ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
O
Occlusion (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
Oncology Abe, Masahiro  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Onishi, Chiemi  /  Takahashi, Aki
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Retina Naito, Takeshi
Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
Optical information processing Goto, Nobuo
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Photochemistry
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Optimization Problem
    ≫ Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  (Nagayama, Masaru)  /  Tamatani, Tetsuya
Oral Health GOTO, Masaki
Oral Histology Teramachi, Jumpei  /  Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)
Oral Pathology Kudo, Yasusei
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Ohmura, Satoshi D.  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  (Kourai, Hiroki)  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  Ueno, Masaharu  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry Imada, Yasushi  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Izawa, Takashi  /  Tanaka, Eiji  /  Yasue, Akihiro
Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo  /  (Yasui, Natsuo)
Osteoimmunology Teramachi, Jumpei
P
Painting Hiraki, Mitsuru
Pathogenic Microbiology (Maseda, Hideaki)  /  Tomoyasu, Toshifumi
Pathological Nutrition (Takeda, Eiji)
Pathology Bando, Yoshimi  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Izumi, Keisuke)  /  Kagawa, Noriko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Molecular Pathology Itou, Kouji
    ≫ Pathological Nutrition (Takeda, Eiji)
    ≫ Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pathology and Immunology Izawa, Takashi
Pedagogics
    ≫ Educational Technology Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Ueda, Hayato  /  Yoshida, Hiroshi
        ≫ Educational Computing Mitsuhara, Hiroyuki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj M.
    ≫ Higher Education Kawano, Takuji  /  Yoshida, Hiroshi
    ≫ Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko  /  Hashimoto, Satoshi
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko
    ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatric Nursing Tani, Hiroe
Pediatrics Kotani, Yumiko  /  (Kuroda, Yasuhiro)  /  Suga, Ken-ichi  /  (Takeda, Eiji)
    ≫ Pediatric Dentistry Iwamoto, Tsutomu  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Niji, Rie  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Peptide Synthesis Nemoto, Hisao
Perceptual Psychology (Hamada, Jiro)
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi  /  Sakamoto, Eijiro
Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
    ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki  /  Takaishi, Yoshihisa
Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki  /  Takaishi, Yoshihisa
Pharmacokinetics (Kiwada, Hiroshi)
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Tamaki, Toshiaki)  /  Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki  /  Imanishi, Masaki  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Pharmacy Abe, Shinji  /  Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  (Minakuchi, Kazuo)  /  Nakao, Michiyasu  /  (Ochiai, Masahito)  /  Ooi, Takashi  /  (Saitoh, Tatsuya)  /  Tanaka, Tomoko  /  Tsuji, Daisuke
    ≫ Clinical Pharmacy Horinouchi, Yuya  /  (Kihara, Masaru)
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Nemoto, Hisao  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
        ≫ Pharmacognosy Kashiwada, Yoshiki  /  Takaishi, Yoshihisa
    ≫ Pharmacokinetics (Kiwada, Hiroshi)
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Horinouchi, Yuya  /  Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Tamaki, Toshiaki)  /  Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  Takiguchi, Yoshiharu  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Dental Pharmacology Yoshimoto, Katsuhiko
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Fukui, Hiroyuki  /  Imanishi, Masaki  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)
        ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Philosophy Herbert, Wolfgang  /  (Ishida, Michio)  /  (Kumagai, Masanori)  /  Yamaguchi, Hiroyuki  /  (Yoshida, Shoichi)
    ≫ Ethics (Kumagai, Masanori)
    ≫ Religion (Kumagai, Masanori)
        ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
    ≫ Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
Photochemistry
    ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
Physical Chemistry Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
physical property of solution (Matsumoto, Mitsuhiro)
Physics
    ≫ Astrophysics
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Biophysics Maita, Ayako  /  Maita, Nobuo  /  (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Minami, Yasuo  /  Tomita, Takuro
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
                ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
        ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
    ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Mechanics
        ≫ Applied Mechanics (Uzuoka, Ryosuke)
    ≫ Nuclear Physics (Hayashi, Hiroaki)  /  (Koori, Norihiko)  /  (Nakayama, Shintaro)  /  Sakama, Minoru
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
        ≫ Photophysics and Photochemistry (Hashimoto, Shuichi)
    ≫ Physical Chemistry Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Okuhira, Keiichiro  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru  /  Yamamoto, Takenori
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
Physiology Takahashi, Akira  /  (Yoshizaki, Kazuo)
    ≫ Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
    ≫ Environmental Physiology Chikahisa, Sachiko  /  Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
    ≫ Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Molecular Physiology
        ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
    ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Politics Kurisu, Satoshi  /  Zaki, Jun
    ≫ International Politics Aiba, Kazuhiko  /  Zaki, Jun
    ≫ Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Polymer Characterization Ute, Koichi
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)  /  Ute, Koichi
Polymer Science Niwa, Miki  /  (Tanaka, Hitoshi)
    ≫ Functional Polymer (Tezuka, Yoshihiko)
    ≫ Polymer Characterization Ute, Koichi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)  /  Ute, Koichi
    ≫ Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
    ≫ Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Polymeric Catalyst Arakawa, Yukihiro
Positive Psychology Kawano, Takuji
Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Miki, Kaname  /  Tamaki, Naofumi  /  (Yoshioka, Masami)
Process system engineering (Imaeda, Masao)
Prosthodontics Abe, Susumu  /  (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Kawano, Fumiaki  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  (Nakano, Masanori)  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Protein Chemistry Satoh, Takanori
Protein Engineering Satoh, Takanori  /  Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Protein Chemistry Satoh, Takanori
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry Ohmori, Tetsuro
    ≫ Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Psychology Nakamura, Yugo  /  Sato, Kenji  /  Ueoka, Yoshinori  /  YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Clinical Psychology (Sakai, Motohiro)  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Developmental Psychology (Maruyama, Shoko)
        ≫ Clinical Developmental Psychology YAMAMOTO, Mayumi
    ≫ Perceptual Psychology (Hamada, Jiro)
    ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
    ≫ Positive Psychology Kawano, Takuji
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Psychopharmacology Ohmori, Tetsuro
Public Health Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Tran, Nam Hoang  /  Uemura, Hirokazu
    ≫ Environmental Health Uemura, Hirokazu
    ≫ Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition (Imoto, Issei)  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu  /  Yasui, Takeshi
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Measurement (Hayashi, Hiroaki)  /  (Koori, Norihiko)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Kuwahara, Yoshinori  /  Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Measurement (Hayashi, Hiroaki)  /  (Koori, Norihiko)  /  Sakama, Minoru
Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Radiation Safety Management Kuwahara, Yoshinori  /  Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology Ueno, Junji
    ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering Sugiyama, Shigeru
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Reactor Design (Hayashi, Hiromu)
Real Analysis (ITO, Yoshifumi)
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Regional Economics (Nakajima, Makoto)  /  Toyoda, Tetsuya
Regional Planning (Kondo, Akio)
rehabilitation medicine Katoh, Shinsuke
Rehabilitation Nursing (Hisaka, Yukari)  /  Minagawa, Takako  /  Tamura, Ayako
Religion (Kumagai, Masanori)
    ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
Religious studies Herbert, Wolfgang
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Resources and Environmental Economics Mayumi, Kozo
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)  /  Tani, Kenji
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
Retina Naito, Takeshi
Rheumatology Tani, Kenji
Risk management Nakano, Susumu
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Matsui, Yasuko  /  Takaiwa, Masahiro
S
School Health Science Okuda, Kikuko
Science of Design Sasao, Tomoyo
Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  Inoue, Takafumi  /  Nariyuki, Yoshifumi  /  (Sawada, Tsutomu)
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
Signal and Image Processing Engineering Kawada, Masatake
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi  /  Kashihara, Koji
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing
            ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Medical Image Engineering Nishihara, Sadamitsu
Social Computing Ren, Fuji
Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
Social Science
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki  /  Uchiumi, Chigusa
    ≫ Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Sociology Higuchi, Naoto  /  Tsuchiya, Atsushi  /  (Ueno, Kayoko)  /  YABE, Takuya
        ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
        ≫ Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
    ≫ Sociology of Science (Ishii, KENJI)
    ≫ Thanatology Herbert, Wolfgang
Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Sociology Higuchi, Naoto  /  Tsuchiya, Atsushi  /  (Ueno, Kayoko)  /  YABE, Takuya
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
    ≫ Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
Sociology of Science (Ishii, KENJI)
Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Software Engineering (Shimomura, Takao)
Solid State Chemistry
    ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
Solid state ionics, Electrochemistry Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  Koyama, Kuniyuki  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Quantum Engineering Kitada, Takahiro  /  Lu, Xiangmeng
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science Sasao, Tomoyo  /  WATANABE, Kojiro
Spectoscopic Measurement Iwata, Tetsuo  /  Minamikawa, Takeo
Speech science Hattori, Kota
Spoken language processing Kita, Kenji
Sport Management Tanaka, Toshio
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Sports Science (Araki, Hideo)
    ≫ Methods of Sport Instruction (Miura, Takeshi)
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
    ≫ Sport Management Tanaka, Toshio
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine Yamaguchi, Tetsuo
Statistics in Sports Sciences Tanioka, Hiroki
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stratigraphy and Paleontology Ishida, Keisuke
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Biology Kato, Yusuke  /  Maita, Nobuo
Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
    ≫ Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
Structural Geology Murata, Akihiro
Structure and Fundamental Properties of Macromolecular Compounds Ute, Koichi
Studies of Agricultural markets Tama, Shinnosuke
Study of Constitution (Hayashi, Kiyomi)  /  Shibata, Takafumi
Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Support for international students Tran, Nam Hoang
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery Kurobe, Hirotsugu  /  (Morimoto, Tadaoki)  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  Nagahiro, Shinji  /  Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  Iga, Hiroki  /  Mano, Takamitsu  /  (Nagayama, Masaru)  /  Tamatani, Tetsuya
    ≫ Orthopaedics Katoh, Shinsuke  /  Yamaguchi, Tetsuo  /  (Yasui, Natsuo)
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
Symptom Managemen Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  Imada, Yasushi  /  Inokuma, Tsubasa  /  Nakayama, Atsushi  /  Namba, Kosuke  /  Nemoto, Hisao  /  Ogasawara, Masamichi  /  Shigenaga, Akira  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  Ueno, Masaharu  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)  /  Ute, Koichi
T
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
Telecommunication Engineering Ohira, Kenji  /  Oie, Takahiro
Temporomandibular Joint Disorder (Nakano, Masanori)
Terahertz Science Minami, Yasuo
TESOL Kaiser, Meagan Renee
Text Mining Hattori, Kota  /  Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Thanatology Herbert, Wolfgang
Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
Theoretical Elementary Particle Physics Izawa, Ken-ichi
Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
Theory of Differential Equations Fukagai, Nobuyoshi  /  (ITO, Yoshifumi)  /  Okamoto, Kuniya
Theory of Elementary Particles
    ≫ Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
        ≫ Theoretical Elementaly Particle Physics (Hioki, Zenro)
Theory of Partial Differential Equations (Ito, Masayuki)
Thermal Engineering (Morioka, Itsuki)
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Tissue Engineering Funaki, Makoto  /  Kurobe, Hirotsugu
Traffic Engineering Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrafast Phenomena Minami, Yasuo
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban and Regional Planning
    ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
    ≫ Urban Planning (Kondo, Akio)
Urban Computing Sasao, Tomoyo
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Planning (Kondo, Akio)
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Urology Fukumori, Tomoharu  /  (Kagawa, Susumu)
V
Veterinary Medicine Miyawaki, Shingo
Vibration Control (Yoshimura, Toshio)
Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako  /  (Saitoh, Tatsuya)
    ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
VLSI Design Song, Tian
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Wellbeing Engineering (Sueda, Osamu)
Wind Engineering Nagao, Fumiaki  /  (Noda, Minoru)  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
X
X-ray Spectroscopy Yamamoto, Takashi
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ