Search:

Related Site: https://www.tokushima-u.ac.jp/

Field

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Adsorption Science Horikawa, Toshihide
Adult and Gerontological Nursing Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  (Tamura, Ayako)
Adult Nursing (Tamura, Ayako)
Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  (Ren, Fuji)
Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  (Nakajima, Makoto)  /  (Tama, Shinnosuke)
Agricultural History in Japan (Tama, Shinnosuke)
Agricultural Science Morimatsu, Fumiki
    ≫ Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
Akutagawa Ryunosuke (Tajima, Toshiro)
Algebraic Geometry (Ohbuchi, Akira)  /  Shirane, Taketo
Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
Algorithms Hasunuma, Toru
Allergology Hosoki, Maki  /  Shimizu, Mayuko
American History (Nishide, Keiichi)
Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  Yoshikawa, Harunori
    ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Anatomy (Fukui, Yoshihiro)  /  (Tsuruo, Yoshihiro)
    ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Anesthesiology (Kitahata, Hiroshi)  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
Anthropology
    ≫ Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
        ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
        ≫ Japanese Cultural History Moreton, George
        ≫ Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
Applied Mathematics (Imai, Hitoshi)  /  Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  (Yokoigawa, Kumio)
Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro  /  Yasui, Takeshi
aquaculture Hamano, Tatsuo
Archeology (Azuma, Ushio)
    ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Architecture Shirayama, Atsuko
    ≫ Architectural Planning and Design Ogawa, Hiroki
Area Studies Naito, Naoki
Art Education Field Sahara, Osamu
Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  (Ono, Norihiko)  /  Torii, Kohei  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  (Ren, Fuji)
Arts (Azuma, Kunimegu)
    ≫ Calligraphy (Azuma, Kunimegu)
    ≫ Choreologia (Nakamura, Hisako)
    ≫ Musicology (Kataoka, Keiichi)
        ≫ Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
    ≫ Painting Hiraki, Mitsuru
Astronomy Furuya, Ray S.  /  Oyabu, Shinki
Astrophysics Oyabu, Shinki
    ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi  /  Oyabu, Shinki
B
Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Bacteriology Sumitomo, Tomoko
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
Basic Theory of Science and Technology (Ishii, KENJI)
Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
Bio-science (Noda, Katuhiko)
Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  (Noma, Takafumi)  /  Sakane, Ayuko  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Yamamoto, Kei  /  Yamazaki, Tetsuo
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
    ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
    ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)  /  Yamamoto, Kei
Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
Bioeconomy Nakazawa, Yoshihisa
Bioengineering Hosaka, Keiichi
Biological Chemistry Hirata, Akira
Biological Engineering
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
    ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Biology Satoh, Masaya  /  Yamashiro, Tadashi
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  (Noma, Takafumi)  /  Sakane, Ayuko  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Yamamoto, Kei  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)  /  Yamamoto, Kei
    ≫ Biological Chemistry Hirata, Akira
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Bionics
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Biophysics Saio, Tomohide  /  (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology (Noji, Sumihare)
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
    ≫ Histology (Ishimura, Kazunori)
        ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
        ≫ Oral Histology (Teramachi, Jumpei)  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Immunobiology (Ohashi, Makoto)
    ≫ Microbiology (Kourai, Hiroki)  /  (Miyake, Yoichiro)  /  (Murakami, Keiji)  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
        ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  (Yokoigawa, Kumio)
        ≫ Bacteriology Sumitomo, Tomoko
            ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
        ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Sumitomo, Tomoko  /  Watanabe, Akari
        ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
        ≫ Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
            ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Hirata, Akira  /  Horiguchi, Taigo  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Itou, Kouji)  /  Kakita, Mitsuru  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  (Noma, Takafumi)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  Yoshikawa, Harunori
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  (Itou, Kouji)
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Physiology Takahashi, Akira  /  (Yoshizaki, Kazuo)
        ≫ Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
        ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
            ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
        ≫ Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  RA, Song-Gyu
        ≫ Molecular Physiology
            ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
        ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
        ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
    ≫ Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
    ≫ Structural Biology Hayashi, Junji  /  Hirata, Akira
Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
    ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
    ≫ Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
Biomedical Optics Yasui, Takeshi
Bionics
    ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
        ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
        ≫ Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
Biophysics Saio, Tomohide  /  (Taniguchi, Hisaaki)
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
Blood Transfusion Audit (Hosoi, Eiji)
Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
    ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
Business Administration WU, Xueying
    ≫ Sport Management Tanaka, Toshio
Business Continuity Yuasa, Yasufumi
C
Calligraphy (Azuma, Kunimegu)
Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
Cancer immunology Kishimoto, Koji
Cardiology (Kitahata, Hiroshi)  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Catalyst & Catalysis (Hayashi, Hiromu)
Catalytic Chemistry Yamamoto, Takashi
Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
    ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
Cellular Pharmacology Fujino, Hiromichi
Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Yamada, Hisatsugu
Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
    ≫ Reaction Engineering (Sugiyama, Shigeru)
        ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
    ≫ Separation Engineering Hanada, Takafumi  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
chemical physics Inukai, Munehiro
Chemical Process Developments (Hayashi, Hiromu)
Chemistry Nakamura, Mitsuhiro
    ≫ Agricultural Chemistry Kakita, Mitsuru
    ≫ Analytical Chemistry Imai, Shoji  /  Mizuguchi, Hitoshi  /  Sakama, Minoru  /  Takayanagi, Toshio  /  Takeuchi, Masaki  /  TANAKA, Hideji  /  Yoshikawa, Harunori
        ≫ Analytical Atomic Spectrometry Imai, Shoji
        ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Biochemistry Akamatsu, Tetsuya  /  Chida, Junji  /  (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Horiguchi, Taigo  /  Kosako, Hidetaka  /  (Matsuda, Yoshiko)  /  Morita, Akinori  /  (Noma, Takafumi)  /  Sakane, Ayuko  /  (Taniguchi, Hisaaki)  /  (Tsuji, Akihiko)  /  Yamamoto, Kei  /  Yamazaki, Tetsuo
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
        ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
        ≫ Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)  /  Yamamoto, Kei
    ≫ Biological Chemistry Hirata, Akira
    ≫ Chemical Biology (Hori, Hitoshi)  /  Morita, Akinori  /  Namba, Kosuke  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering (Sugiyama, Shigeru)
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Hanada, Takafumi  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Colloid and Surface Chemistry (Kaneshina, Shoji)  /  Matsuki, Hitoshi
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Environmental Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  (Tsuji, Akihiko)
    ≫ Green Chemistry Ueno, Masaharu  /  (Wada, Makoto)
    ≫ High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
    ≫ Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
        ≫ Organometallic Chemistry (Imada, Yasushi)  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Sano, Shigeki
    ≫ Natural Products Chemistry (Kashiwada, Yoshiki)  /  Koga, Takeru  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  (Nakayama, Atsushi)  /  Tai, Akihiro  /  (Takaishi, Yoshihisa)  /  (Takeda, Yoshio)
    ≫ Neurochemistry Uchiyama, Keiji
    ≫ Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
        ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
        ≫ Food Organic Chemistry Koga, Takeru
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
        ≫ Organometallic Chemistry (Imada, Yasushi)  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
        ≫ Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
        ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  (Imada, Yasushi)  /  Inokuma, Tsubasa  /  (Nakayama, Atsushi)  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Sato, Ryota  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Solid State Chemistry
        ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
    ≫ Solution Chemistry Yoshida, Ken
Chemotherapy Takayama, Tetsuji
    ≫ Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
Chest Surgery Kondo, Kazuya
Chinese History Aratake, Tatsuro  /  (Yoshimori, Kensuke)
Chinese Literature Omura, Kazuhito
Choreologia (Nakamura, Hisako)
Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
City Planning WATANABE, Kojiro
Civil Engineering
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Geotechnical Engineering Horikoshi, Kauzuki  /  Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Yamagami, Takuo)
        ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
    ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
        ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
        ≫ River Engineering Muto, Yasunori
    ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Landscape Engineering
        ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  (Nariyuki, Yoshifumi)  /  (Sawada, Tsutomu)
    ≫ Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
        ≫ Wind Engineering (Nagao, Fumiaki)  /  Noda, Minoru  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
    ≫ Traffic Engineering Hyodo, Satoshi  /  Okushima, Masashi
        ≫ Transport Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
            ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
    ≫ Urban and Regional Planning
        ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
        ≫ Urban Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Morita, Ryoya
The classical photo technique (Ishii, KENJI)
Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
Clinical Medicine (Yanagawa, Hiroaki)
    ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
    ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Tsutsumi, Rie)
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Takiguchi, Yoshiharu)  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Clinical Psychology Goto, Ryota  /  Inosaki, Atsuko  /  Itobayashi, Tsuyoshi  /  Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
    ≫ Community Clinical Practice Goto, Ryota
    ≫ Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
Clinical neuroscience Yamamoto, Nobuaki
Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Tsutsumi, Rie)
Clinical Pathology Yamashita, Michiko
Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Takiguchi, Yoshiharu)  /  Tsuchiya, Koichiro
Clinical Pharmacy (Kihara, Masaru)  /  Yamamoto, Takaaki
Clinical Psychology Goto, Ryota  /  Inosaki, Atsuko  /  Itobayashi, Tsuyoshi  /  Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru  /  Yamamoto, Tetsuya
Colloid and Surface Chemistry (Kaneshina, Shoji)  /  Matsuki, Hitoshi
Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  (Okamura, Yasuhiro)  /  Takada, Atsushi
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Community Clinical Practice Goto, Ryota
Community Health Nursing Okahisa, Reiko
Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
Comparative Ethics Kumasaka, Motohiro
Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
Comparative Religious Studies Herbert, Wolfgang
Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
Complex Analysis (ITO, Yoshifumi)
Computational Fluid Dynamics Ohta, Mitsuhiro
Computational Mechanics Oishi, Atsuya  /  (Yamada, Katsutoshi)
Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
Computer Architecture Sano, Masahiko
Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
Computer Science (Kita, Kenji)  /  (Ren, Fuji)
    ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Internet Sano, Masahiko
    ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Computer Vision Terada, Kenji
Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Condensed Matter Physics
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  (Koyama, Kuniyuki)  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
        ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Conservative Dentistry (Matsuo, Takashi)  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
Construction Management Namerikawa, Susumu
Construction Materials (Mizuguchi, Hiroyuki)
Control Engineering Yasuno, Takashi
    ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
    ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Takaiwa, Masahiro
Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
Cookery Science Kanemaru, Kaori
Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
Crisis Managemet Yuasa, Yasufumi
Cross-cultural Communication Moreton, George
Cross-cultural Communication Studies Sakata, Hiroshi
Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Crystallography
    ≫ Crystal Growth Suzuki, Yoshihisa  /  Yanagiya, Shin-ichiro
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Crystallographic Defect Okada, Tatsuya
Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
Cultural Anthropology Naito, Naoki  /  Takahashi, Shinichi
    ≫ Comparative Cultural Studies Yorioka, Ryuji
    ≫ Japanese Cultural History Moreton, George
    ≫ Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Cultural Science (→ Humanities)
Cytology (Ishimura, Kazunori)
    ≫ Cell Biology (Haneji, Tatsuji)  /  (Hayashi, Hiromi)  /  Kakita, Mitsuru  /  Kosako, Hidetaka  /  Kurisu, Shusaku  /  Miyoshi, Keiko  /  (Nagayama, Masaru)  /  (Nakagawa, Hideyuki)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakane, Ayuko  /  Yonemura, Shigenobu  /  Yoshida, Kaya  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
D
data analysis Ishida, Motohiro
Data science Hattori, Kota
Dental Anethesia Fujiwara Joseph Luke, Shigeki
Dental Pharmacology (Yoshimoto, Katsuhiko)
Dental Practice Adminstration Watanabe, Akari
Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
Dentistry (Asaoka, Kenzo)  /  (Azuma, Masayuki)  /  Eguchi, Satoru  /  (Hada, Masaru)  /  Hasegawa, Tomokazu  /  Hiasa, Masahiro  /  (Honda, Eiichi)  /  Kitamura, Naoya  /  Kudoh, Keiko  /  Kudoh, Takaharu  /  Maeda, Naoki  /  Miyamoto, Youji  /  Mizusawa, Noriko  /  Nakanishi, Tadashi  /  Oka, Kenji  /  Rodis, Omar Maningo  /  Sekine, Kazumitsu  /  Takaishi, Kazumi  /  Takamaru, Natsumi  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Tomotake, Yoritoki  /  Wada -Mihara, Chie  /  Watanabe, Megumi  /  Watanabe, Takeshi  /  Yao, Chenjuan  /  (Yoshida, Hideo)
    ≫ Conservative Dentistry (Matsuo, Takashi)  /  Suge, Toshiyuki  /  Yumoto, Hiromichi
    ≫ Dental Pharmacology (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Endodontology Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Jaw Function (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  (Nakano, Masanori)
        ≫ Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
    ≫ Jaw Movement (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Occlusion (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
    ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  (Iga, Hiroki)  /  Kitamura, Naoya  /  Kurio, Naito  /  (Nagayama, Masaru)
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
    ≫ Oral Histology (Teramachi, Jumpei)  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Sumitomo, Tomoko  /  Watanabe, Akari
    ≫ Oral Pathology Kudo, Yasusei  /  Ushio, Aya
    ≫ Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori  /  Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
    ≫ Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname
    ≫ Prosthodontics Abe, Susumu  /  (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Ikutame, Daisuke  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Kawano, Hiromichi  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  (Nakano, Masanori)  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
    ≫ Temporomandibular Joint Disorder (Nakano, Masanori)
Department of Therapeutic Nutrition Institute Hamada, Yasuhiro
Developmental Bioengineering Mito, Taro
Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
    ≫ Evolutionary Developmental Biology (Noji, Sumihare)
        ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (Maruyama, Shoko)
    ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
Diabetology (Funaki, Makoto)  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki  /  Shinya, Takayoshi
Diagnostic Radiology (Ueno, Junji)
Dialectology (Kishie, Shinsuke)
Disability and Oral Health Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
dysphagia rehabilitation Matsuyama, Miwa
E
Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
Ecological Anthropology Naito, Naoki
Ecology
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Ecosystem
        ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
            ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
Economics (Tachibana, Yoshio)  /  Uno, Takeshi
    ≫ Agricultural Economics Hashimoto, Naoshi  /  (Nakajima, Makoto)  /  (Tama, Shinnosuke)
    ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
    ≫ Macroeconomics Zhao, Tong
    ≫ Regional Economics (Nakajima, Makoto)  /  Toyoda, Tetsuya
Ecosystem
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
    ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
Ecosystem Management Kamada, Mahito
Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
Educational Development in Higher Education Yoshida, Hiroshi
Educational Information Science (→ Educational Computing)
Educational Psychology Enomoto, Takuya  /  Fukui, Masanori
Educational Technology Fukui, Masanori  /  Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Yoshida, Hiroshi
    ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake  /  Kitajima, Takahiro
Electric Power Systems Engineering Kawada, Masatake
Electrical and Electronic Engineering (Kawakami, Hiroshi)
    ≫ Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  (Okamura, Yasuhiro)  /  Takada, Atsushi
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
    ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
    ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
    ≫ Electrical Engineering
        ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake  /  Kitajima, Takahiro
        ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
        ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Electronics
        ≫ Electronic Circuit Engineering (Hashizume, Masaki)  /  (Tamesada, Takeomi)
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
        ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
        ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Electrical Engineering
    ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake  /  Kitajima, Takahiro
    ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
    ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
Electromagnetic Sheilding Effectiveness (Murakami, Ri-ichi)
Electronic Circuit Engineering (Hashizume, Masaki)  /  (Tamesada, Takeomi)
Electronics
    ≫ Electronic Circuit Engineering (Hashizume, Masaki)  /  (Tamesada, Takeomi)
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Theoretical Elementary Particle Physics (Hioki, Zenro)  /  Izawa, Ken-ichi
Embryology (Fukui, Yoshihiro)  /  Takaoka, Katsuyoshi
    ≫ Developmental Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  Takemoto, Tatsuya  /  Watanabe, Minoru
        ≫ Evolutionary Developmental Biology (Noji, Sumihare)
            ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Endocrinology (Matsumoto, Toshio)
Endocrinology and Metabolism Wakino, Shu  /  (Yoshida, Sumiko)  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
        ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
    ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
    ≫ Endocrinology (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Metabolism (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Metabolic Syndrome (Funaki, Makoto)
        ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Endodontology Inagaki, Yuji  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Naruishi, Koji  /  Ninomiya, Masami
Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
Energy Engineering YANG, Haichuan
    ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
Engineering Ito, Momoyo  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Taguchi, Taro  /  Tsuji, Akinori
    ≫ Biological Engineering
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Bionics
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Biomechanics Koshiyama, Kenichiro
            ≫ Bio Micro Electro Mechanical Systems SATO, Katsuya
            ≫ Cell Biomechanics (Funaki, Makoto)  /  SATO, Katsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Chemical Engineering Horikawa, Toshihide  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
        ≫ Biochemical Engineering Onitsuka, Masayoshi
        ≫ Reaction Engineering (Sugiyama, Shigeru)
            ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
        ≫ Separation Engineering Hanada, Takafumi  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
    ≫ Civil Engineering
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
        ≫ Construction Management Namerikawa, Susumu
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
        ≫ Geotechnical Engineering Horikoshi, Kauzuki  /  Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Yamagami, Takuo)
            ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
        ≫ Hydraulics Muto, Yasunori
            ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
            ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
            ≫ River Engineering Muto, Yasunori
        ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Landscape Engineering
            ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
        ≫ Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  (Nariyuki, Yoshifumi)  /  (Sawada, Tsutomu)
        ≫ Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
            ≫ Wind Engineering (Nagao, Fumiaki)  /  Noda, Minoru  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
        ≫ Traffic Engineering Hyodo, Satoshi  /  Okushima, Masashi
            ≫ Transport Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
                ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
        ≫ Urban and Regional Planning
            ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
            ≫ Urban Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Morita, Ryoya
    ≫ Combustion Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  Kidoguchi, Yoshiyuki  /  Nada, Yuzuru
    ≫ Control Engineering Yasuno, Takashi
        ≫ Control Theory Ikeda, Kenji  /  Kubo, Tomohiro
        ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Discharge Plasma Engineering Teranishi, Kenji
    ≫ Earthquake Engineering Nakata, Narutoshi
    ≫ Ecosystem Engineering Kozuki, Yasunori
        ≫ Ecosystem Management Kamada, Mahito
    ≫ Educational Technology Fukui, Masanori  /  Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Yoshida, Hiroshi
        ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Electrical and Electronic Engineering (Kawakami, Hiroshi)
        ≫ Communication Engineering (Iritani, Tadamitsu)  /  Oie, Takahiro  /  (Okamura, Yasuhiro)  /  Takada, Atsushi
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Electrical Engineering
            ≫ Electric Power Engineering Hojo, Masahide  /  Kawada, Masatake  /  Kitajima, Takahiro
            ≫ Electro Mechanical Engineering (Morita, Ikuro)
            ≫ Electrochemistry Mizuguchi, Hitoshi  /  Oishi, Masatsugu  /  Yasuzawa, Mikito
        ≫ Electronics
            ≫ Electronic Circuit Engineering (Hashizume, Masaki)  /  (Tamesada, Takeomi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
            ≫ Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Energy Conversion Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Energy Engineering YANG, Haichuan
        ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Fluid Engineering (Fukutomi, Junichiro)  /  Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
        ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
    ≫ Genetics Engineering (Matsumoto, Mitsuru)  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  (Kita, Kenji)  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)  /  Torii, Kohei
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Mechanical Engineering (Hanabusa, Takao)  /  Miwa, Masafumi
        ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
        ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
        ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
        ≫ Machining Mizobuchi, Akira
        ≫ Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
        ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
        ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Thermal Engineering (Morioka, Itsuki)
        ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Engineering Education Koinkar, Pankaj
English Linguistics (Morioka, Yoshihiro)  /  Nakashima, Kohji
    ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
    ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
English Literature (Miyazaki, Takayoshi)  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
    ≫ Modern English Literature (Seo, Isao)
Environment Protection TAMURA, Takao
Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
Environmental Chemistry Imai, Shoji
Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
    ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
Environmental Ethics Kumasaka, Motohiro
Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
Environmental Medicine (Arisawa, Kokichi)
Environmental Microbiology Hirata, Akira
Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
Environmental Studies Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environment Protection TAMURA, Takao
    ≫ Environmental Analytical Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Chemistry Imai, Shoji
    ≫ Environmental Engineering Deguchi, Yoshihiro  /  (Murakami, Hitoshi)  /  TAMURA, Takao
        ≫ Coastal Engineering (Murakami, Hitoshi)  /  Yamanaka, Ryoichi
        ≫ Environmental Bioengineering (Kourai, Hiroki)
        ≫ Estuary Engineering Nakano, Susumu
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Environmental Medicine (Arisawa, Kokichi)
    ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
    ≫ Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
    ≫ Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
    ≫ Wind Engineering (Nagao, Fumiaki)  /  Noda, Minoru  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
Environmental Systems Analysis (Kondo, Akio)
Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  (Tsuji, Akihiko)
Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
Enzymology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  (Tsuji, Akihiko)
    ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
Epidemiologic study of chronic diseases (Arisawa, Kokichi)
Epidemiology (Arisawa, Kokichi)  /  Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Watanabe, Takeshi  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
Estuary Engineering Nakano, Susumu
Ethics (Kumagai, Masanori)
Evolutionary Developmental Biology (Noji, Sumihare)
    ≫ Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Exercise brain science Shiuchi, Tetsuya
Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  RA, Song-Gyu
Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi  /  Oyabu, Shinki
Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
F
Fatigue (Murakami, Ri-ichi)
Field Informatics Ueta, Tetsushi
Financial Microdata Analysis Zhao, Tong
Fluid Engineering (Fukutomi, Junichiro)  /  Ichimiya, Masashi  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
Fluid Mechanics (→ Fluid Engineering)
    ≫ Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Food Organic Chemistry Koga, Takeru
Food Processing and Preservation Science Kanemaru, Kaori
Food Science Mukai, Rie  /  Sakai, Hitomi
    ≫ Food Organic Chemistry Koga, Takeru
    ≫ Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Tai, Akihiro  /  (Terao, Junji)
Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
French Literature (Tajima, Toshiro)
Friction and Wear (Murakami, Ri-ichi)
Functional Analysis (ITO, Yoshifumi)
Functional Food Science Kanemaru, Kaori  /  Tai, Akihiro  /  (Terao, Junji)
Functional Materials (Murakami, Ri-ichi)  /  Yonekura, Daisuke
Functional Oral care and Welfare Watanabe, Akari
Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
G
Gas-liquid Two-Phase Flow Ohta, Mitsuhiro
Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  (Muguruma, Naoki)  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
Genetics (Ebina, Yousuke)  /  Morino, Hiroyuki  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genetics Engineering (Matsumoto, Mitsuru)  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
    ≫ Genome Science (Itakura, Mitsuo)
    ≫ Human Genetics Sato, Youichi
    ≫ Molecular Genetics (Yoshimoto, Katsuhiko)
Genetics Engineering (Matsumoto, Mitsuru)  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  Osakabe, Keishi
Genome Science (Itakura, Mitsuo)
Geography
    ≫ Historical Geography (Hirai, Shogo)
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Geology Aoya, Mutsuki  /  (Ishida, Keisuke)  /  Nishiyama, Ken-ichi  /  (Shiota, Tsugio)
    ≫ Stratigraphy and Paleontology (Ishida, Keisuke)
    ≫ Structural Geology (Murata, Akihiro)
Geotechnical Engineering Horikoshi, Kauzuki  /  Jiang, Jing-Cai  /  Ueno, Katsutoshi  /  (Yamagami, Takuo)
    ≫ Foundation Engineering (Mochizuki, Akitoshi)  /  Ueno, Katsutoshi
Geriatrics
    ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
German as Foreign Language Schiedges, Olaf
German language (Kawakami, Saburo)
German Literature (Ishikawa, Eisaku)  /  Schiedges, Olaf  /  Yorioka, Ryuji
Gerodontology Matsuyama, Miwa
Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  (Itou, Kouji)
Graph Theory Hasunuma, Toru
Green Chemistry Ueno, Masaharu  /  (Wada, Makoto)
Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
H
Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  (Kishida, Sachi)  /  (Miyamoto, Ken-ichi)  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Tominaga, Tatsuya  /  (Tsutsumi, Rie)  /  Yasuhara, Yuko
    ≫ Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
    ≫ School Health Science (Ishii, Yumiko)  /  Okuda, Kikuko
Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Hematology (Abe, Masahiro)  /  Harada, Takeshi
    ≫ Blood Transfusion Audit (Hosoi, Eiji)
High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
High Pressure Bioscience Matsuki, Hitoshi
High Pressure Science (Kaneshina, Shoji)
    ≫ High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
High-Pressure Chemistry (Tamura, Katsuhiro)
High-voltage engineering Teranishi, Kenji
Higher Education Fukui, Masanori  /  (Kawano, Takuji)  /  Ueno, Yoshihiko  /  Yoshida, Hiroshi
Histology (Ishimura, Kazunori)
    ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
    ≫ Oral Histology (Teramachi, Jumpei)  /  Yoshida, Kaya
Historical Geography (Hirai, Shogo)
History
    ≫ American History (Nishide, Keiichi)
    ≫ Archeology (Azuma, Ushio)
        ≫ Archeology of Japan Nakamura, Yutaka
    ≫ Chinese History Aratake, Tatsuro  /  (Yoshimori, Kensuke)
    ≫ Historical Geography (Hirai, Shogo)
    ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
    ≫ History of Science and Technology (Ishii, KENJI)
    ≫ Japanese History (Kuwabara, Megumi)  /  Moreton, George
        ≫ Japanese Cultural History Moreton, George
        ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
        ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
    ≫ Modern British History Sakuma, Ryo
History of English (Motoki, Yoshio)
History of Science and Technology (Ishii, KENJI)
Human Genetics Sato, Youichi
Human Geography Toyoda, Tetsuya
Human Science Ito, Shin-ichi
Human sensing Fukumi, Minoru
Human support Ito, Shin-ichi
Humanities Kawarasaki, Takamitsu
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
    ≫ Human Geography Toyoda, Tetsuya
Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
Hydraulics Muto, Yasunori
    ≫ Environmental Hydraulics Yamanaka, Ryoichi
    ≫ Hydraulic Engineering Muto, Yasunori
    ≫ River Engineering Muto, Yasunori
Hydrology (Hashino, Michio)  /  TAMURA, Takao
Hygiene
    ≫ Oral Health Kataoka, Kosuke
    ≫ Public Health Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Tran, HoangNam
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
I
Illuminating Engineering Shimomura, Naoyuki
Image Media and Design Field Sahara, Osamu
Image Processing Katayama, Takafumi
    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Image Understanding Ukida, Hiroyuki
    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Imaging Technology
    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
        ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Immunobiology (Ohashi, Makoto)
Immunology (Fujii, Hideki)  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Matsumoto, Mitsuru)  /  Mouri, Yasuhiro  /  Nagamune, Hideaki  /  (Ota, Fusao)  /  Otsuka, Kunihiro  /  (Takahama, Yousuke)  /  Takahashi, Etsuhisa  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Allergology Hosoki, Maki  /  Shimizu, Mayuko
    ≫ Blood Transfusion Audit (Hosoi, Eiji)
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Immunobiology (Ohashi, Makoto)
    ≫ Immunology Examination (Hosoi, Eiji)
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Osteoimmunology (Teramachi, Jumpei)
    ≫ Pathology and Immunology Sato-Fukuba, Mami
Immunology Examination (Hosoi, Eiji)
Infection Control Watanabe, Akari
Infectious Diseases of Children Chida, Junji
Informatics KANG, XIN  /  Kitaike, Syuji  /  Nishimura, Ryota  /  Seki, Yosuke  /  YANG, Haichuan
    ≫ Computational Mechanics Oishi, Atsuya  /  (Yamada, Katsutoshi)
    ≫ Computer Science (Kita, Kenji)  /  (Ren, Fuji)
        ≫ Algorithms Hasunuma, Toru
        ≫ Computer Aided Design Shimamoto, Takashi
        ≫ Computer Architecture Sano, Masahiko
        ≫ Computer Engineering Yotsuyanagi, Hiroyuki
        ≫ Internet Sano, Masahiko
        ≫ Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
    ≫ Information Retrieval (Kita, Kenji)  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Information Science Nakayama, Shin-ichi
        ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  (Kita, Kenji)  /  Tanioka, Hiroki
            ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
            ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
            ≫ Signal and Image Processing Engineering
                ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
                ≫ Imaging Technology
                    ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                    ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                        ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                            ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                                ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
            ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)  /  Torii, Kohei
            ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
        ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
        ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
    ≫ Intelligent Informatics Oono, Masaki
        ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  (Ono, Norihiko)  /  Torii, Kohei  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  (Ren, Fuji)
        ≫ Language Understanding and Commnication (Ren, Fuji)
        ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
        ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  (Kita, Kenji)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
        ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Takaiwa, Masahiro
    ≫ Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  (Kita, Kenji)  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
    ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Signal and Image Processing Engineering
        ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
        ≫ Imaging Technology
            ≫ Computer Vision Terada, Kenji
            ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                    ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                        ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
    ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)  /  Torii, Kohei
    ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Information Network Kinoshita, Kazuhiko
Information Retrieval (Kita, Kenji)  /  Shishibori, Masami  /  Tanioka, Hiroki
Information Science Nakayama, Shin-ichi
    ≫ Information Engineering Karungaru, Stephen Githinji  /  (Kita, Kenji)  /  Tanioka, Hiroki
        ≫ Biocybernetics (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
        ≫ Signal and Image Processing Engineering
            ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
            ≫ Imaging Technology
                ≫ Computer Vision Terada, Kenji
                ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
                    ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                        ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                            ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
        ≫ Software Engineering (Shimomura, Takao)  /  Torii, Kohei
        ≫ Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
    ≫ Information Technology (→ Information Engineering)
    ≫ Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Information Security Sano, Masahiko  /  Tanioka, Hiroki
Information Technology (→ Information Engineering)
Infrared thermography Ishikawa, Masashi
Inorganic Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Coordination Chemistry Kurashina, Masashi
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
    ≫ Organometallic Chemistry (Imada, Yasushi)  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
Instrumental analysis (Taniguchi, Hisaaki)
Instrumentation Engineering Deguchi, Yoshihiro
Intellectual Property Law Inai, Kensuke
Intelligent Informatics Oono, Masaki
    ≫ Artificial Intelligence Katayama, Takafumi  /  (Ono, Norihiko)  /  Torii, Kohei  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Affective Computing (Aoe, Jun-ichi)  /  KANG, XIN  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro  /  (Ren, Fuji)
    ≫ Language Understanding and Commnication (Ren, Fuji)
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  (Kita, Kenji)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Takaiwa, Masahiro
Intelligent robot (Ren, Fuji)
Intercultural Communication Tran, HoangNam
Internal Combustion Engine (Miwa, Kei)
Internal Medicine (Doi, Toshio)  /  Hanibuchi, Masaki  /  Ikeda, Yasumasa  /  (Matsumoto, Mitsuru)  /  Wakatsuki, Tetsuzo
    ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  (Muguruma, Naoki)  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
    ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
    ≫ Respiratory Medicine Hanibuchi, Masaki  /  Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)
International Politics Aiba, Kazuhiko
Internet Sano, Masahiko
Irish Literature Yoshida, Ayami
J
Japanese Cinema Schiedges, Olaf
Japanese Cultural History Moreton, George
Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
Japanese History (Kuwabara, Megumi)  /  Moreton, George
    ≫ Japanese Cultural History Moreton, George
    ≫ Japanese Economic History (Nakajima, Makoto)
    ≫ Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko  /  Hashimoto, Satoshi
Japanese Linguistics (Kishie, Shinsuke)  /  (Senba, Mitsuaki)
Japanese Literature (Haramizu, Tamiki)  /  Tsutsumi, Kazuhiro
Japanese Literature (Murakami Haruki Studies) Schiedges, Olaf
Jaw Function (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  (Nakano, Masanori)
    ≫ Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
Jaw Functional Disorder (Nakano, Masanori)
Jaw Movement (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
Jurisprudence Shimizu, Masato  /  Uehara, Katsuyuki
    ≫ Intellectual Property Law Inai, Kensuke
    ≫ Study of Constitution (Hayashi, Kiyomi)  /  Hyoda, Aiko
K
Kampo Medicine (Takegawa, Yoshihiro)
L
Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
Landscape Engineering
    ≫ Landscape Design (Mizuguchi, Hiroyuki)
Language Understanding and Commnication (Ren, Fuji)
Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
Lifelong Learning and University Extension (Azuma, Kunimegu)
Linguistics Yamada, Hitoko
    ≫ Dialectology (Kishie, Shinsuke)
    ≫ English Linguistics (Morioka, Yoshihiro)  /  Nakashima, Kohji
        ≫ History of English (Motoki, Yoshio)
        ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
    ≫ Japanese Linguistics (Kishie, Shinsuke)  /  (Senba, Mitsuaki)
    ≫ Language Understanding and Commnication (Ren, Fuji)
    ≫ Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
    ≫ Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  (Kita, Kenji)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
    ≫ Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Lipid Biochemistry (Fukuzawa, Kenji)  /  Kishimoto, Koji  /  Tanaka, Tamotsu  /  (Tokumura, Akira)  /  Yamamoto, Kei
Literature Higuchi, Tomono  /  (Kishie, Shinsuke)  /  (Soda, Koji)  /  Yamauchi, Akihiko
    ≫ Chinese Literature Omura, Kazuhito
    ≫ English Literature (Miyazaki, Takayoshi)  /  Yamauchi, Akihiko  /  Yoshida, Ayami
        ≫ Modern English Literature (Seo, Isao)
    ≫ French Literature (Tajima, Toshiro)
    ≫ German Literature (Ishikawa, Eisaku)  /  Schiedges, Olaf  /  Yorioka, Ryuji
    ≫ Irish Literature Yoshida, Ayami
    ≫ Japanese Literature (Haramizu, Tamiki)  /  Tsutsumi, Kazuhiro
M
Machine Learning Kitajima, Takahiro
Machining Mizobuchi, Akira
Macroeconomics Zhao, Tong
Martial Arts Studies Herbert, Wolfgang
Materials Chemistry
    ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
Materials Evaluation (Yoshida, Kenichi)
Materials Science (Nakabayashi, Ichiro)
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Construction Materials (Mizuguchi, Hiroyuki)
    ≫ Ecomaterials Science Takagi, Hitoshi
    ≫ Functional Materials (Murakami, Ri-ichi)  /  Yonekura, Daisuke
    ≫ Materials Chemistry
        ≫ Inorganic Materials Chemistry Moriga, Toshihiro
        ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Materials Engineering (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Concrete Engineering Hashimoto, Chikanori  /  ISHIMARU, Keisuke  /  (Mizuguchi, Hiroyuki)  /  Ueda, Takao  /  Watanabe, Takeshi
    ≫ Materials Evaluation (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
    ≫ Nanomaterials Koinkar, Pankaj  /  Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Strength of Materials (Yoshida, Kenichi)
        ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
Maternal Nursing (Terao, Toshiko)
Mathematics (Ishihara, Toru)  /  Kunikawa, Keita  /  Matsui, Hiroki  /  Murakami, Kouichi  /  (Nagamachi, Shigeaki)  /  Ohnuma, Masaki  /  Ohyama, Yousuke  /  Tsurumi, Hiroyuki  /  Yasumoto, Masashi
    ≫ Algebraic Geometry (Ohbuchi, Akira)  /  Shirane, Taketo
    ≫ Algebraic Number Theory Sumida-Takahashi, Hiroki
    ≫ Applied Mathematics (Imai, Hitoshi)  /  Sakaguchi, Hideo  /  Uno, Takeshi
    ≫ Complex Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Dynamical Systems Moriyasu, Kazumine
    ≫ Functional Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Global Analysis (Kuwabara, Ruishi)
    ≫ Graph Theory Hasunuma, Toru
    ≫ Number Theory (Katayama, Shin-ichi)
    ≫ Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
    ≫ Optimization Problem
        ≫ Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
    ≫ Real Analysis (ITO, Yoshifumi)
    ≫ Theory of Differential Equations (ITO, Yoshifumi)  /  Okamoto, Kuniya
    ≫ Theory of Partial Differential Equations (Ito, Masayuki)
Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Mechanical Engineering (Hanabusa, Takao)  /  Miwa, Masafumi
    ≫ Dynamics of Machinery Hino, Junichi  /  (Yoshimura, Toshio)
    ≫ Dynamics of Mechanical Systems (→ Dynamics of Machinery)
    ≫ Fluid Machinery (Fukutomi, Junichiro)  /  Shigemitsu, Toru
    ≫ Machining Mizobuchi, Akira
    ≫ Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
    ≫ Tribology Yonekura, Daisuke
media art Kawarasaki, Takamitsu
Media technology (Kita, Kenji)
Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
    ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Education Nishi, Kyoko  /  Yamashita, Michiko
Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
    ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
    ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
        ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
Medical Imaging Kanazawa, Yuki  /  Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)
    ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki  /  Shinya, Takayoshi
    ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)  /  Tanioka, Hiroki
Medical Physics Haga, Akihiro
Medical Welfare Shirayama, Yasuhiko
Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Sano, Shigeki
Medicine (Abe, Akiko)  /  (Abe, Masahiro)  /  Abe, Yoshiro  /  Aihara, Ken-ichi  /  Akaike, Masashi  /  Arimochi, Hideki  /  Azuma, Momoyo  /  Azuma, Takahiro  /  Bandou, Mika  /  Egawa, Mariko  /  Endo, Itsuro  /  Fujii, Shiroh  /  Hamada, Daisuke  /  Hirose, Jun  /  Ikemoto, Tetsuya  /  Ikushima, Hitoshi  /  Iwata, Takashi  /  Izaki, Yumiko  /  Kagami, Shoji  /  Kaji, Ryuji  /  Kaji, Takashi  /  Kakuta, Nami  /  (Kanayama, Hiro-omi)  /  Kataoka, Keiko  /  Katou, Takeshi  /  Kawahito, Shinji  /  (Kawakami, Yukikiyo)  /  Kawanaka, Takashi  /  Kido, Hiroshi  /  Kinoshita, Michiko  /  (Kitagawa, Tetsuya)  /  Kitaichi, Takashi  /  Kitamura, Yoshiaki  /  Kondo, Kazuya  /  Kotani, Yumiko  /  Kubo, Akiko  /  Kuwano, Yuki  /  (Maeda, Kenichi)  /  Matsui, Naoko  /  Matsuura, Tetsuya  /  Mori, Kenji  /  Morine, Yuji  /  Murao, Kazutoshi  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nakagawa, Ryuji  /  Nakataki, Masahito  /  Nishi, Kyoko  /  Nishimura, Akiyoshi  /  (Nishimura, Masaji)  /  Nishimura, Masato  /  Numata, Shusuke  /  Ogawa, Hirohisa  /  Ohigashi, Izumi  /  Okahisa, Toshiya  /  Okamoto, Koichi  /  (Oshita, Shuzo)  /  Otomi, Youichi  /  (Rokutan, Kazuhito)  /  Sakaguchi, Suehiro  /  Sakai, Toshinori  /  Sei, Hiroyoshi  /  Soeki, Takeshi  /  Sumitani, Satsuki  /  Tada, Yoshiteru  /  Takahashi, Masayuki  /  (Takeda, Noriaki)  /  Takeuchi, Mayumi  /  Takizawa, Hiromitsu  /  Tangoku, Akira  /  Toba, Hiroaki  /  Tominaga, Masahide  /  Tomotake, Masahito  /  Tran, HoangNam  /  Yagi, Shusuke  /  Yamada, Hirotsugu  /  Yamaguchi, Koji  /  Yamaguchi, Kunihisa  /  Yamamoto, Yasuyo  /  Yasui, Toshiyuki  /  Yoshida, Kanako  /  Yoshimaru, Tetsuro  /  Yuasa, Tomoyuki
    ≫ Anatomy (Fukui, Yoshihiro)  /  (Tsuruo, Yoshihiro)
        ≫ Gross Anatomy (Kitamura, Seiichiro)  /  Sumida, Kaori
        ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
        ≫ Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
    ≫ Anesthesiology (Kitahata, Hiroshi)  /  Tanaka, Katsuya  /  Tomiyama, Yoshinobu
    ≫ Biomaterials (Asaoka, Kenzo)  /  Hamada, Kenichi  /  Hosaka, Keiichi  /  Inoue, Miho  /  Momota, Yukihiro  /  Yasuzawa, Mikito
    ≫ Cardiology (Kitahata, Hiroshi)  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Chemotherapy Takayama, Tetsuji
        ≫ Antibacterial Chemotherapy (Miyake, Yoichiro)
    ≫ Clinical Medicine (Yanagawa, Hiroaki)
        ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
        ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Tsutsumi, Rie)
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Takiguchi, Yoshiharu)  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Clinical Psychology Goto, Ryota  /  Inosaki, Atsuko  /  Itobayashi, Tsuyoshi  /  Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
            ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
        ≫ Community Clinical Practice Goto, Ryota
        ≫ Laboratory Medicine (Doi, Toshio)
    ≫ Clinical Studies (→ Clinical Medicine)
    ≫ Diabetology (Funaki, Makoto)  /  Matsuhisa, Munehide  /  Oyadomari, Seiichi
    ≫ Endocrinology and Metabolism Wakino, Shu  /  (Yoshida, Sumiko)  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Bone Metabolism and Endocrinology (Takeda, Eiji)
            ≫ Bone and Calcium Metabolism (Matsumoto, Toshio)
            ≫ Bone and Mineral Metabolism Inoue, Miho  /  Taketani, Yutaka
        ≫ Cardiovascular Endocrinology and Metabolism Ikeda, Yasumasa
        ≫ Endocrinology (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Metabolism (Yoshimoto, Katsuhiko)
            ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
            ≫ Metabolic Syndrome (Funaki, Makoto)
            ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
    ≫ Environmental Medicine (Arisawa, Kokichi)
    ≫ Epidemiology (Arisawa, Kokichi)  /  Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Watanabe, Takeshi  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
        ≫ Clinical Epidemiology Ishizu, Masashi
    ≫ Geriatrics
        ≫ Gerodontology Matsuyama, Miwa
    ≫ Health Studies Chiba, Shin-ichi  /  Harada, Masafumi  /  Hashimoto, Hiroko  /  (Kishida, Sachi)  /  (Miyamoto, Ken-ichi)  /  Nikawa, Takeshi  /  Okahisa, Reiko  /  Okuda, Kikuko  /  Segawa, Hiroko  /  Tominaga, Tatsuya  /  (Tsutsumi, Rie)  /  Yasuhara, Yuko
        ≫ Maternal and Child Health Studies (Takeuchi, Mieko)
        ≫ School Health Science (Ishii, Yumiko)  /  Okuda, Kikuko
    ≫ Hematology (Abe, Masahiro)  /  Harada, Takeshi
        ≫ Blood Transfusion Audit (Hosoi, Eiji)
    ≫ Immunology (Fujii, Hideki)  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishifune, Chieko  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Matsumoto, Mitsuru)  /  Mouri, Yasuhiro  /  Nagamune, Hideaki  /  (Ota, Fusao)  /  Otsuka, Kunihiro  /  (Takahama, Yousuke)  /  Takahashi, Etsuhisa  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Allergology Hosoki, Maki  /  Shimizu, Mayuko
        ≫ Blood Transfusion Audit (Hosoi, Eiji)
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
        ≫ Immunobiology (Ohashi, Makoto)
        ≫ Immunology Examination (Hosoi, Eiji)
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Osteoimmunology (Teramachi, Jumpei)
        ≫ Pathology and Immunology Sato-Fukuba, Mami
    ≫ Internal Medicine (Doi, Toshio)  /  Hanibuchi, Masaki  /  Ikeda, Yasumasa  /  (Matsumoto, Mitsuru)  /  Wakatsuki, Tetsuzo
        ≫ Cardiovascular Medicine (→ Cardiology)
            ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Gastroenterology (Ito, Susumu)  /  (Muguruma, Naoki)  /  Sato, Yasushi  /  Takayama, Tetsuji
        ≫ Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
        ≫ Respiratory Medicine Hanibuchi, Masaki  /  Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)
    ≫ Kampo Medicine (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko  /  Yamashita, Michiko
    ≫ Medical Engineering Yoshinaga, Tetsuya
        ≫ Biomedical Engineering (→ Medical and Biological Engineering)
        ≫ Medical and Biological Engineering Akutagawa, Masatake  /  Emoto, Takahiro  /  KANG, XIN  /  Koshiyama, Kenichiro  /  Matsumoto, Takeshi  /  Minamikawa, Takeo  /  Miura, Hajime  /  (Nagashino, Hirofumi)
            ≫ Medical and Biological Electronics (Kinouchi, Yohsuke)
    ≫ Medical Imaging Kanazawa, Yuki  /  Kawata, Yoshiki  /  (Niki, Noboru)
        ≫ Diagnostic Imaging Otsuka, Hideki  /  Shinya, Takayoshi
        ≫ Maxillofacial Image Diagnosis Takahashi, Akira
    ≫ Medical Informatics (Kondo, Tadashi)  /  (Moriguchi, Hiroki)  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Molecular Therapy (Itou, Kouji)
    ≫ Nephrology (Doi, Toshio)  /  Tominaga, Tatsuya  /  Wakino, Shu  /  Yasuda, Hidenori
    ≫ Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
    ≫ Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Segawa, Hiroko  /  Shimizu, Mayuko  /  Takahashi, Akira  /  Wakino, Shu  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Tsutsumi, Rie)
        ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
        ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
        ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
        ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
        ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
        ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Takeda, Eiji)
        ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
        ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
    ≫ Oncology (Abe, Masahiro)
        ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
        ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
        ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
    ≫ Pathology Bando, Yoshimi  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Izumi, Keisuke)  /  (Kagawa, Noriko)  /  Kobayashi, Tomoko  /  Otsuka, Kunihiro  /  Oya, Takeshi  /  Shimizu, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
        ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
        ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
        ≫ Molecular Pathology (Itou, Kouji)
        ≫ Oral Pathology Kudo, Yasusei  /  Ushio, Aya
        ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Takeda, Eiji)
        ≫ Pathology and Immunology Sato-Fukuba, Mami
    ≫ Pediatrics Kotani, Yumiko  /  (Kuroda, Yasuhiro)  /  Suga, Ken-ichi  /  (Takeda, Eiji)  /  Yasutomo, Koji
        ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori  /  Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
    ≫ Psychiatry (Ohmori, Tetsuro)
        ≫ Psychopharmacology (Ohmori, Tetsuro)
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology (Ueno, Junji)
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
    ≫ Rehabilitation Medicine (Katoh, Shinsuke)
    ≫ Rheumatology Yasutomo, Koji
    ≫ Sports Medicine (Yamaguchi, Tetsuo)
    ≫ Surgery Inoue, Seiya  /  (Morimoto, Tadaoki)  /  Tangoku, Akira
        ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nishi, Kyoko
        ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  (Iga, Hiroki)  /  Kitamura, Naoya  /  Kurio, Naito  /  (Nagayama, Masaru)
        ≫ Orthopaedics (Katoh, Shinsuke)  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  (Yasui, Natsuo)
        ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
    ≫ Tissue Engineering (Funaki, Makoto)  /  Kano, Fumiya
    ≫ Urology (Kagawa, Susumu)
Medieval Japanese History Kinugawa, Satoshi
Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
Metabolic science for forest plants and microorganisms Hattori, Takefumi
Metabolic Syndrome (Funaki, Makoto)
Metabolism (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Metabolic Syndrome (Funaki, Makoto)
    ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Metallic Materials Hamada, Kenichi  /  Hisazawa, Hiromu
Metamaterial Okamoto, Toshihiro
Methods of Sport Instruction (Miura, Takeshi)
Micro Optics Haraguchi, Masanobu
Microbiology (Kourai, Hiroki)  /  (Miyake, Yoichiro)  /  (Murakami, Keiji)  /  Nagamune, Hideaki  /  Shirai, Akihiro  /  Tabata, Atsushi
    ≫ Applied Microbiology Sakamoto, Takaiku  /  (Yokoigawa, Kumio)
    ≫ Bacteriology Sumitomo, Tomoko
        ≫ Bacterial Infectious Diseases Takahashi, Akira
    ≫ Environmental Microbiology Hirata, Akira
    ≫ Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Sumitomo, Tomoko  /  Watanabe, Akari
    ≫ Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
    ≫ Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
        ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
Midwifery Haku, Mari  /  Sato, Hiroko  /  Takebayashi, Keiko  /  (Takeuchi, Mieko)
Modern British History Sakuma, Ryo
Modern English Literature (Seo, Isao)
Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
molecular and cellular biology of the skin Kubo, Yoshiaki
Molecular and Evolutionary Developmental Biology Makabe, Kazuhiro W.
Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Hirata, Akira  /  Horiguchi, Taigo  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Itou, Kouji)  /  Kakita, Mitsuru  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  (Noma, Takafumi)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  Yoshikawa, Harunori
    ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  (Itou, Kouji)
    ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
    ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Genetics (Yoshimoto, Katsuhiko)
Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Pathology (Itou, Kouji)
Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Fukui, Hiroyuki)  /  Imanishi, Masaki
Molecular Physiology
    ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
Molecular Science
    ≫ Enzymology Takahashi, Etsuhisa
        ≫ Enzyme Chemistry Hirata, Akira  /  Kawakami, Ryushi  /  (Ohshima, Toshihisa)  /  (Tsuji, Akihiko)
        ≫ Enzyme Engineering Hayashi, Junji  /  (Ohshima, Toshihisa)
    ≫ Molecular Biology (Ebina, Yousuke)  /  Fukui, Kiyoshi  /  Hirata, Akira  /  Horiguchi, Taigo  /  Ishimaru, Yoshiyasu  /  (Itou, Kouji)  /  Kakita, Mitsuru  /  Mito, Taro  /  Miyawaki, Katsuyuki  /  Miyoshi, Keiko  /  (Noma, Takafumi)  /  Oyadomari, Seiichi  /  Sakamoto, Takaiku  /  Sakane, Ayuko  /  Sawatsubashi, Shun  /  (Takahama, Yousuke)  /  Watanabe, Minoru  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  Yoshikawa, Harunori
        ≫ Glycobiology Hashimoto, Noboru  /  (Itou, Kouji)
        ≫ Molecular and Cellular Biology Akamatsu, Tetsuya  /  Hamada, Yoshimasa  /  Hasegawa, Takahiro  /  Katayama, Syouichi  /  Miyake, Masato  /  Morita, Akinori  /  Osakabe, Keishi  /  Shinohara, Yasuo  /  (Teramachi, Jumpei)  /  Uchiyama, Keiji  /  Uesugi, Atsushi  /  Yamazaki, Naoshi
        ≫ Molecular Cell Biology (→ Molecular and Cellular Biology)
    ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Molecular Genetics (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
    ≫ Molecular Pathology (Itou, Kouji)
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Fukui, Hiroyuki)  /  Imanishi, Masaki
    ≫ Molecular Physiology
        ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Molecular Therapy (Itou, Kouji)
    ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
    ≫ Polymer Science (Tanaka, Hitoshi)
        ≫ Polymer Chemistry
            ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)
        ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Molecular Theory of Anesthesia (Kaneshina, Shoji)
Molecular Therapy (Itou, Kouji)
Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
Moving Picture Coding Song, Tian
Multimedia-Systems Matsuura, Kenji
Multiphase Flow Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
Musicology (Kataoka, Keiichi)
    ≫ Musical Composition (Miyazawa, Kazuto)
N
Nanomaterials Koinkar, Pankaj  /  Miyoshi, Hirokazu
Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
Natural Language Analysis (→ Natural Language Processing)
Natural Language Processing Fuketa, Masao  /  KANG, XIN  /  (Kita, Kenji)  /  Matsumoto, Kazuyuki  /  Morita, Kazuhiro
Natural Products Chemistry (Kashiwada, Yoshiki)  /  Koga, Takeru  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  (Nakayama, Atsushi)  /  Tai, Akihiro  /  (Takaishi, Yoshihisa)  /  (Takeda, Yoshio)
Neonatal Nursing (Terao, Toshiko)
Nephrology (Doi, Toshio)  /  Tominaga, Tatsuya  /  Wakino, Shu  /  Yasuda, Hidenori
Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
Neurochemistry Uchiyama, Keiji
Neurological endocrinology and metabolism Shiuchi, Tetsuya
Neurophysiology Yoshimura, Hiroshi
Neuroscience Kano, Fumiya  /  Kishimoto, Koji  /  Matsuka, Yoshizo  /  Nakagawa, Hiroshi  /  Shimizu, Noriyuki  /  Yamamoto, Nobuaki  /  Yoshimura, Hiroshi
    ≫ Cognitive Neuroscience Kohno, Satoru  /  Yamamoto, Tetsuya
    ≫ Neuroanatomy Nakagawa, Hiroshi
    ≫ Neurochemistry Uchiyama, Keiji
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nishi, Kyoko
neuroscience nursing (Tamura, Ayako)
Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nishi, Kyoko
Non-Newtonian Fluid Flow Ohta, Mitsuhiro
Nondestructive evaluation Ishikawa, Masashi
Nonlinear Analysis Ono, Kosuke
Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
Nonlinear Circuits and Networks Uwate, Yoko
Nonlinear Engineering Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear Circuit Technology Nishio, Yoshifumi  /  Ueta, Tetsushi
    ≫ Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
Nonlinear System Engineering Ueta, Tetsushi  /  Yoshinaga, Tetsuya
Nuclear Chemistry Sakama, Minoru
Nuclear Medicine Otsuka, Hideki
Nuclear Physics (Koori, Norihiko)  /  (Nakayama, Shintaro)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
Number Theory (Katayama, Shin-ichi)
Numerical Analysis Jin, Cheng-Hai  /  Takeuchi, Toshiki
Numerical Fluid Analysis Shigemitsu, Toru
Nursing (Tada, Toshiko)  /  Tanioka, Tetsuya
    ≫ Adult and Gerontological Nursing Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  (Tamura, Ayako)
    ≫ Adult Nursing (Tamura, Ayako)
    ≫ Chronic Illness Nursing Kuwamura, Yumi
    ≫ Community Health Nursing Okahisa, Reiko
    ≫ Fundamental Nursing Iwasa, Yukie
    ≫ Maternal Nursing (Terao, Toshiko)
    ≫ Neonatal Nursing (Terao, Toshiko)
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
    ≫ Rehabilitation Nursing (Tamura, Ayako)
    ≫ Symptom Management Kuwamura, Yumi
    ≫ Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Nursing Outcome Management Tanioka, Tetsuya
Nutrition Mawatari, Kazuaki  /  Segawa, Hiroko  /  Shimizu, Mayuko  /  Takahashi, Akira  /  Wakino, Shu  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Clinical Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Tsutsumi, Rie)
    ≫ Molecular Nutrition RA, Song-Gyu
    ≫ Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
    ≫ Nutritional Chemistry Mukai, Rie
    ≫ Nutritional Immunology Sakai, Tohru
    ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
    ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Takeda, Eiji)
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
    ≫ Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
Nutrition and Metabolism (Nakaya, Yutaka)
Nutritional Chemistry Mukai, Rie
Nutritional epidemiology Nakamoto, Mariko
Nutritional Immunology Sakai, Tohru
Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
O
Occlusion (Bando, Eiichi)  /  (Nakano, Masanori)
Oncology (Abe, Masahiro)
    ≫ Cancer and Stem Cell Biology Kishimoto, Koji
    ≫ Cancer immunology Kishimoto, Koji
    ≫ Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
    ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Oncology Nursing Bando, Takae  /  Imai, Yoshie  /  Mori, Yuka  /  (Onishi, Chiemi)  /  Takahashi, Aki
Operative Dentistry Ozaki, Kazumi
Ophthalmology Mitamura, Yoshinori  /  Shinomiya, Kayo
Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
    ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Device Takashima, Yuusuke
Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
Optics
    ≫ Applied Optics Minamikawa, Takeo  /  Yanagiya, Shin-ichiro  /  Yasui, Takeshi
    ≫ Laser Spectroscopy Deguchi, Yoshihiro
    ≫ Micro Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Nanophotonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Nonlinear Optics Okamoto, Toshihiro
    ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
        ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
    ≫ Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
    ≫ Spectoscopic Measurement (Iwata, Tetsuo)  /  Minamikawa, Takeo
Optimization Problem
    ≫ Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
Optimization Theory (Ohashi, Mamoru)
Oral Anatomy Baba, Otto  /  Yoshida, Kaya
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Oral Implantology Tomotake, Yoritoki
Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  (Iga, Hiroki)  /  Kitamura, Naoya  /  Kurio, Naito  /  (Nagayama, Masaru)
Oral Health Kataoka, Kosuke
Oral Histology (Teramachi, Jumpei)  /  Yoshida, Kaya
Oral Microbiology Fujiwara, Natsumi  /  (Miyake, Yoichiro)  /  Sumitomo, Tomoko  /  Watanabe, Akari
Oral Pathology Kudo, Yasusei  /  Ushio, Aya
oral rehabilitation Matsuyama, Miwa
Organic Chemistry Kawamura, Yasuhiko  /  Miyoshi, Norikazu  /  Nishiuchi, Masaki  /  Sano, Shigeki  /  Shirai, Akihiro  /  Yagishita, Fumitoshi
    ≫ Bioorganic Chemistry Inokuma, Tsubasa  /  Koga, Takeru  /  (Kourai, Hiroki)  /  Nakamura, Mitsuhiro  /  Tai, Akihiro  /  Uto, Yoshihiro  /  Yamada, Hisatsugu
    ≫ Food Organic Chemistry Koga, Takeru
    ≫ Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
    ≫ Organometallic Chemistry (Imada, Yasushi)  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
    ≫ Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
    ≫ Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  (Imada, Yasushi)  /  Inokuma, Tsubasa  /  (Nakayama, Atsushi)  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Sato, Ryota  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
Organic Materials Chemistry Minagawa, Keiji
Organometallic Chemistry (Imada, Yasushi)  /  Ogasawara, Masamichi  /  (Wada, Makoto)
Orthodontics Horiuchi, Shinya  /  Tanaka, Eiji
Orthopaedics (Katoh, Shinsuke)  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  (Yasui, Natsuo)
Osteoimmunology (Teramachi, Jumpei)
P
Painting Hiraki, Mitsuru
Pathogenic Microbiology Tomoyasu, Toshifumi
Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Takeda, Eiji)
Pathology Bando, Yoshimi  /  (Hayashi, Yoshio)  /  Ishimaru, Naozumi  /  (Izumi, Keisuke)  /  (Kagawa, Noriko)  /  Kobayashi, Tomoko  /  Otsuka, Kunihiro  /  Oya, Takeshi  /  Shimizu, Mayuko  /  Tsuneyama, Koichi  /  Uehara, Hisanori
    ≫ Clinical Pathology Yamashita, Michiko
    ≫ Metabolic Pathology (Matsumoto, Toshio)
    ≫ Molecular Pathology (Itou, Kouji)
    ≫ Oral Pathology Kudo, Yasusei  /  Ushio, Aya
    ≫ Pathological Nutrition Ohminami, Hirokazu  /  (Takeda, Eiji)
    ≫ Pathology and Immunology Sato-Fukuba, Mami
Pathology and Immunology Sato-Fukuba, Mami
Pedagogics
    ≫ Educational Psychology Enomoto, Takuya  /  Fukui, Masanori
    ≫ Educational Technology Fukui, Masanori  /  Kanenishi, Kazuhide  /  Shimomura, Naoyuki  /  Yoshida, Hiroshi
        ≫ Educational Computing Fukui, Masanori  /  Mitsuhara, Hiroyuki  /  Oyabu, Shinki  /  (Yano, Yoneo)
        ≫ Educational Information Science (→ Educational Computing)
    ≫ Engineering Education Koinkar, Pankaj
    ≫ Higher Education Fukui, Masanori  /  (Kawano, Takuji)  /  Ueno, Yoshihiko  /  Yoshida, Hiroshi
    ≫ Japanese Language Education Gehrtz- Misumi, Tomoko  /  Hashimoto, Satoshi
    ≫ Medical Education Nishi, Kyoko  /  Yamashita, Michiko
    ≫ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori  /  Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Pediatric Neurology Mori, Tatsuo
Pediatrics Kotani, Yumiko  /  (Kuroda, Yasuhiro)  /  Suga, Ken-ichi  /  (Takeda, Eiji)  /  Yasutomo, Koji
    ≫ Pediatric Dentistry Iwasaki, Tomonori  /  Nakagawa, Hiroshi  /  (Nishino, Mizuho)  /  Ueda Yamaguchi, Kimiko
Perceptual Psychology (Hamada, Jiro)
periodontal disease Hosokawa, Yoshitaka
Periodontology Fujiwara, Natsumi  /  Hiroshima, Yuka  /  Inagaki, Yuji  /  Kido, Rie  /  (Nagata, Toshihiko)  /  Ninomiya, Masami  /  Ozaki, Kazumi
Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
Pharmaceutics
    ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
    ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Sano, Shigeki
    ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
    ≫ Pharmacognosy (Kashiwada, Yoshiki)  /  (Takaishi, Yoshihisa)
Pharmacognosy (Kashiwada, Yoshiki)  /  (Takaishi, Yoshihisa)
Pharmacokinetics (Kiwada, Hiroshi)
Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Tamaki, Toshiaki)  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
    ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Takiguchi, Yoshiharu)  /  Tsuchiya, Koichiro
    ≫ Dental Pharmacology (Yoshimoto, Katsuhiko)
    ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Fukui, Hiroyuki)  /  Imanishi, Masaki
    ≫ Psychopharmacology (Ohmori, Tetsuro)
Pharmacy Abe, Shinji  /  Kasahara, Jiro  /  Minakawa, Noriaki  /  (Minakuchi, Kazuo)  /  Nakao, Michiyasu  /  (Ochiai, Masahito)  /  Ooi, Takashi  /  Sato, Chiemi
    ≫ Clinical Pharmacy (Kihara, Masaru)  /  Yamamoto, Takaaki
    ≫ Pharmaceutics
        ≫ Biopharmaceutics Ishida, Tatsuhiro
        ≫ Medicinal Chemistry (Hori, Hitoshi)  /  (Kihara, Masaru)  /  Sano, Shigeki
        ≫ Pharmaceutical Information Science (Yamauchi, Aiko)
        ≫ Pharmacognosy (Kashiwada, Yoshiki)  /  (Takaishi, Yoshihisa)
    ≫ Pharmacokinetics (Kiwada, Hiroshi)
    ≫ Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  Ikeda, Yasumasa  /  Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Tamaki, Toshiaki)  /  (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Cardiovascular Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Kanematsu, Yasuhisa
        ≫ Clinical Pharmacology Imanishi, Masaki  /  Ishizawa, Keisuke  /  (Takiguchi, Yoshiharu)  /  Tsuchiya, Koichiro
        ≫ Dental Pharmacology (Yoshimoto, Katsuhiko)
        ≫ Molecular Pharmacology Fujino, Hiromichi  /  (Fukui, Hiroyuki)  /  Imanishi, Masaki
        ≫ Psychopharmacology (Ohmori, Tetsuro)
Philosophy (Ishida, Michio)  /  (Kumagai, Masanori)  /  Yamaguchi, Hiroyuki  /  (Yoshida, Shoichi)
    ≫ Ethics (Kumagai, Masanori)
    ≫ Religion (Kumagai, Masanori)
    ≫ Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
Photochemistry Katayama, Tetsuro  /  Yagishita, Fumitoshi
Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
    ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
    ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physical Cosmology Izawa, Ken-ichi
physical property of solution (Matsumoto, Mitsuhiro)
Physics
    ≫ Astrophysics Oyabu, Shinki
        ≫ Experimental Astrophysics Fushimi, Ken-Ichi  /  Oyabu, Shinki
    ≫ Biophysics Saio, Tomohide  /  (Taniguchi, Hisaaki)
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
    ≫ Condensed Matter Physics
        ≫ Optical Condensed Matter Physics Tomita, Takuro
            ≫ Optical Device Takashima, Yuusuke
        ≫ Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  (Koyama, Kuniyuki)  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
            ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
            ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
            ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
                ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
                ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
            ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Cosmic Ray Physics Orito, Reiko
    ≫ Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
        ≫ Theoretical Elementary Particle Physics (Hioki, Zenro)  /  Izawa, Ken-ichi
    ≫ High Energy Physics (Wakaizumi, Seiichi)
    ≫ Nuclear Physics (Koori, Norihiko)  /  (Nakayama, Shintaro)  /  Sakama, Minoru
        ≫ Experimental Nuclear Physics Fushimi, Ken-Ichi
    ≫ Optical Physics Noguchi, Naoki  /  Okamura, Hidekazu
    ≫ Physical Chemistry Katayama, Tetsuro  /  Yoshida, Ken
        ≫ Biophysical Chemistry GOTO, Masaki  /  (Kaneshina, Shoji)  /  Kogure, Kentaro  /  Matsuki, Hitoshi  /  Tamai, Nobutake  /  (Tamura, Katsuhiro)  /  Ueno, Satoru
        ≫ Environmental Physical Chemistry Yamamoto, Takashi
Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
Physiology Takahashi, Akira  /  (Yoshizaki, Kazuo)
    ≫ Bioactive Substance Physiology (Nakagawa, Hideyuki)
    ≫ Cell Physiology Akamatsu, Tetsuya  /  Baba, Otto  /  Inagaki, Akihiro
        ≫ Molecular Cell Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Comparative Physiology and Biochemistry (Gotoh, Toshio)
    ≫ Environmental Physiology Kitaoka, Kazuyoshi  /  Shimizu, Noriyuki
    ≫ Exercise Physiology (Matoba, Hideki)  /  Miura, Hajime  /  (Obara, Shigeru)  /  RA, Song-Gyu
    ≫ Molecular Physiology
        ≫ Molecular Oral Physiology (Hosoi, Kazuo)
    ≫ Nutritional Physiology (Kishi, Kyoichi)
    ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
Plasmonics Haraguchi, Masanobu  /  Okamoto, Toshihiro
Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
Political Philosophy Kumasaka, Motohiro
Politics (Kurisu, Satoshi)
    ≫ International Politics Aiba, Kazuhiko
    ≫ Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Polymer Chemistry
    ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)
Polymer Science (Tanaka, Hitoshi)
    ≫ Polymer Chemistry
        ≫ Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)
    ≫ Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Positive Psychology (Kawano, Takuji)
Power Electronics Hojo, Masahide  /  (Ohnishi, Tokuo)  /  Yamanaka, Kenji
Power System Engineering Hojo, Masahide
Preventive Dentistry Fukui, Makoto  /  Hinode, Daisuke  /  Ito, Hiro-O  /  Kataoka, Kosuke  /  Miki, Kaname
Process system engineering (Imaeda, Masao)
Prosthodontics Abe, Susumu  /  (Bando, Eiichi)  /  Hosoki, Maki  /  Ichikawa, Tetsuo  /  Ikutame, Daisuke  /  Inoue, Miho  /  Kawano, Fumiaki  /  Kawano, Hiromichi  /  Matsuka, Yoshizo  /  Matsuyama, Miwa  /  Nagao, Kan  /  (Nakano, Masanori)  /  Okawa, Toshinori  /  Okura, Kazuo
Protein Engineering Tomoyasu, Toshifumi
Pshycho-metabolic physiology Shiuchi, Tetsuya
Psychiatry (Ohmori, Tetsuro)
    ≫ Psychopharmacology (Ohmori, Tetsuro)
Psychoanalysis Goto, Ryota
Psychoanalystic Self Psychology Inosaki, Atsuko
Psychology Koda, Munenaga  /  Sato, Kenji  /  Tsumura, Hideki  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
    ≫ Clinical Psychology Goto, Ryota  /  Inosaki, Atsuko  /  Itobayashi, Tsuyoshi  /  Uchiumi, Chigusa  /  Yamamoto, Tetsuya
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
    ≫ Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (Maruyama, Shoko)
        ≫ Clinical Developmental Psychology Enomoto, Takuya  /  (YAMAMOTO, Mayumi)
    ≫ Educational Psychology Enomoto, Takuya  /  Fukui, Masanori
    ≫ Perceptual Psychology (Hamada, Jiro)
    ≫ Physiological Psychology (Sano, Katsunori)
    ≫ Positive Psychology (Kawano, Takuji)
    ≫ Psychoanalysis Goto, Ryota
    ≫ Psychoanalystic Self Psychology Inosaki, Atsuko
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Psychopharmacology (Ohmori, Tetsuro)
Public Health Ishizu, Masashi  /  Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Tran, HoangNam
    ≫ Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Health Nutrition Kamano, Sakurako  /  Nakamoto, Mariko  /  Sakai, Tohru
Public Policy Science Kotagiri, Yasuhiko
Pulsed Power Shimomura, Naoyuki
Q
Quantitative Linguistics Ishida, Motohiro
Quantum Optics Haraguchi, Masanobu
R
Radiation
    ≫ Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
    ≫ Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
    ≫ Radiation Measurement (Koori, Norihiko)  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Safety Management Kuwahara, Yoshinori  /  Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
    ≫ Radiation Science Nishiyama, Yuichi
    ≫ Radiochemistry Sakama, Minoru
    ≫ Radiology
        ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
        ≫ Diagnostic Radiology (Ueno, Junji)
        ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
    ≫ X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
Radiation Biology (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  Nishiyama, Yuichi
Radiation Chemistry Miyoshi, Hirokazu
Radiation Measurement (Koori, Norihiko)  /  Sakama, Minoru
Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Radiation Protection Sakama, Minoru
Radiation Safety Management Kuwahara, Yoshinori  /  Miyoshi, Hirokazu  /  Sakama, Minoru
Radiation Science Nishiyama, Yuichi
Radiation Therapy Sasaki, Motoharu
Radiochemistry Sakama, Minoru
Radiology
    ≫ Dental Radiology Hosoki, Hidehiko
    ≫ Diagnostic Radiology (Ueno, Junji)
    ≫ Radiation Oncology (Hori, Hitoshi)  /  Ikushima, Hitoshi  /  (Maezawa, Hiroshi)  /  Morita, Akinori  /  (Takegawa, Yoshihiro)
Raman spectroscopy Minamikawa, Takeo
Reaction Engineering (Sugiyama, Shigeru)
    ≫ Catalyitc Reaction Engineering Shimoda, Naohiro
Reaction Organic Chemistry Ueno, Masaharu
Reactor Design (Hayashi, Hiromu)
Real Analysis (ITO, Yoshifumi)
Refrigeration and Air Conditioning Engineering Kusano, Koji
Refugee Studies Naito, Naoki
Regenerative dental medicine Hosaka, Keiichi
Regenerative Medicine (→ Tissue Engineering)
Regional Disaster Prevention Kanai, Junko  /  Nakano, Susumu  /  TAMURA, Takao
Regional Economics (Nakajima, Makoto)  /  Toyoda, Tetsuya
Regional Planning (Kondo, Akio)
Rehabilitation Medicine (Katoh, Shinsuke)
Rehabilitation Nursing (Tamura, Ayako)
Religion (Kumagai, Masanori)
reproductive endocrinology Iwasa, Takeshi
Respiratory Disease (→ Respiratory Medicine)
Respiratory Medicine Hanibuchi, Masaki  /  Nishioka, Yasuhiko  /  (Sone, Saburo)
Restoration Ecology Kawaguchi, Yoichi
Rheumatology Yasutomo, Koji
Risk management Nakano, Susumu
River Engineering Muto, Yasunori
Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Robotics (Konishi, Katsunobu)  /  Takaiwa, Masahiro
S
School Health Science (Ishii, Yumiko)  /  Okuda, Kikuko
Seismic Engineering (Hirao, Kiyoshi)  /  (Nariyuki, Yoshifumi)  /  (Sawada, Tsutomu)
Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Sensing Engineering Kawada, Masatake
Separation Engineering Hanada, Takafumi  /  Katoh, Masahiro  /  (Tomida, Tahei)
Signal and Image Processing Kawada, Masatake
Signal and Image Processing Engineering
    ≫ Bio-Signal Processing Ito, Shin-ichi
    ≫ Imaging Technology
        ≫ Computer Vision Terada, Kenji
        ≫ Image Processing Katayama, Takafumi
            ≫ Image Recognition (Konishi, Katsunobu)
                ≫ Image Understanding Ukida, Hiroyuki
                    ≫ Robot Vision Ukida, Hiroyuki
Social Computing (Ren, Fuji)
Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
Social Science Fukui, Masanori
    ≫ Cultural and Social Science Fukumori, Takaki
    ≫ Gerontological Sociology Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Social Philosophy (Yoshida, Hiroshi)
    ≫ Social Welfare Kitamura, Mio  /  Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
    ≫ Sociology (Ueno, Kayoko)  /  Watanabe, Katsunori  /  YABE, Takuya  /  Yamaguchi, Hiroshi
        ≫ Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
        ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
        ≫ Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
    ≫ Sociology of Science (Ishii, KENJI)
Social Welfare Kitamura, Mio  /  Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Sociology (Ueno, Kayoko)  /  Watanabe, Katsunori  /  YABE, Takuya  /  Yamaguchi, Hiroshi
    ≫ Comparative Sociology Yamaguchi, Hiroshi
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
    ≫ Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
Sociology of Education Fukui, Masanori  /  Tran, HoangNam
Sociology of Science (Ishii, KENJI)
Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
Soft Computing Fukumi, Minoru  /  Okushima, Masashi
Software Engineering (Shimomura, Takao)  /  Torii, Kohei
Solid State Chemistry
    ≫ Inorganic Solid State Chemistry (Terao, Hiromitsu)
Solid State Ionics Oishi, Masatsugu
Solid State Physics Hisada, Akihiko  /  (Kanashiro, Tatsuo)  /  Kawasaki, Yu  /  Kishimoto, Yutaka  /  (Koyama, Kuniyuki)  /  Magishi, Ko-ichi  /  Nakamura, Koichi  /  (Ohno, Takashi)  /  Saito, Takahito
    ≫ Crystal Physics Murai, Kei-ichiro
    ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
    ≫ Semiconductor Physical Electronics Nishino, Katsushi  /  Ohno, Yasuhide  /  (Sakai, Shiro)  /  Takashima, Yuusuke
        ≫ Semiconductor Device Physics Nagase, Masao
        ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
    ≫ Semiconductor Physics Tomita, Takuro
Solution Chemistry Yoshida, Ken
Space Design Kakei, Hidekazu
Spatial Information Science WATANABE, Kojiro
Spatial studies Schiedges, Olaf
Spectoscopic Measurement (Iwata, Tetsuo)  /  Minamikawa, Takeo
Speech science Hattori, Kota
Spoken language processing (Kita, Kenji)
Sport Management Tanaka, Toshio
Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
Sports Medicine (Yamaguchi, Tetsuo)
Sports Science (Araki, Hideo)  /  Tanioka, Hiroki
    ≫ Methods of Sport Instruction (Miura, Takeshi)
    ≫ Sociology of Sport Sato, Mitsuhiro  /  Tanaka, Toshio
    ≫ Sport Management Tanaka, Toshio
    ≫ Sport Psychology Nakatsuka, Kentaro
    ≫ Sports Medicine (Yamaguchi, Tetsuo)
stock-enhancement Hamano, Tatsuo
Stratigraphy and Paleontology (Ishida, Keisuke)
Stream Ecology Kawaguchi, Yoichi
Strength of Materials (Yoshida, Kenichi)
    ≫ Fracture Mechanics Yonekura, Daisuke
Structural Biology Hayashi, Junji  /  Hirata, Akira
Structural Dynamics (Utsunomiya, Hidehiko)
Structural Engineering (Hirao, Kiyoshi)
    ≫ Wind Engineering (Nagao, Fumiaki)  /  Noda, Minoru  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
Structural Geology (Murata, Akihiro)
Studies of Agricultural markets (Tama, Shinnosuke)
Study of Constitution (Hayashi, Kiyomi)  /  Hyoda, Aiko
Study of Modern Germany (Katsura, Shuji)
Surface science Yanagiya, Shin-ichiro
Surgery Inoue, Seiya  /  (Morimoto, Tadaoki)  /  Tangoku, Akira
    ≫ Neurosurgery Morigaki, Ryoma  /  (Nagahiro, Shinji)  /  Nishi, Kyoko
    ≫ Oral and Maxillofacial Surgery Aota, Keiko  /  (Iga, Hiroki)  /  Kitamura, Naoya  /  Kurio, Naito  /  (Nagayama, Masaru)
    ≫ Orthopaedics (Katoh, Shinsuke)  /  (Yamaguchi, Tetsuo)  /  (Yasui, Natsuo)
    ≫ Plastic and Reconstructive Surgery Hashimoto, Ichiro  /  (Nakanishi, Hideki)
Symptom Management Kuwamura, Yumi
Synthetic Organic Chemistry Arakawa, Yukihiro  /  (Hori, Hitoshi)  /  (Imada, Yasushi)  /  Inokuma, Tsubasa  /  (Nakayama, Atsushi)  /  Namba, Kosuke  /  Ogasawara, Masamichi  /  Sato, Ryota  /  (Shishido, Kozo)  /  (Tsukayama, Masao)  /  (Wada, Makoto)  /  Yamada, Ken-ichi
Synthetic Polymer Chemistry Hirano, Tomohiro  /  Oshimura, Miyuki  /  (Sato, Tsuneyuki)
T
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Sakata, Hiroshi
Telecommunication Engineering Oie, Takahiro
Temporomandibular Joint Disorder (Nakano, Masanori)
TESOL Kaiser, Meagan Renee
Text Mining Ishida, Motohiro
texture control Okada, Tatsuya
Theoretical Elementary Particle Physics (Hioki, Zenro)  /  Izawa, Ken-ichi
Theoretical Sociology (Yoshida, Hiroshi)
Theory of Differential Equations (ITO, Yoshifumi)  /  Okamoto, Kuniya
Theory of Elementary Particles
    ≫ Elementary Particle Physics (Wakaizumi, Seiichi)
        ≫ Theoretical Elementary Particle Physics (Hioki, Zenro)  /  Izawa, Ken-ichi
Theory of Partial Differential Equations (Ito, Masayuki)
Thermal Engineering (Morioka, Itsuki)
    ≫ Heat Transfer Engineering Kusano, Koji  /  (Ousaka, Akiharu)
Three-dimensional display Mizushina, Haruki
THz instrumentation and metrology Yasui, Takeshi
Tissue Engineering (Funaki, Makoto)  /  Kano, Fumiya
Traffic Engineering Hyodo, Satoshi  /  Okushima, Masashi
    ≫ Transport Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
        ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Transport Phenomena Ohta, Mitsuhiro
Transport Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Okushima, Masashi
    ≫ Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Travel literature and culture Moreton, George
Tribology Yonekura, Daisuke
U
Ultrasonic Material Characterization Nishino, Hideo
Urban and Regional Planning
    ≫ Regional Planning (Kondo, Akio)
    ≫ Urban Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Morita, Ryoya
Urban Design WATANABE, Kojiro
Urban Planning Hyodo, Satoshi  /  (Kondo, Akio)  /  Morita, Ryoya
Urban Transport Planning Yamanaka, Hideo
Urology (Kagawa, Susumu)
V
Vibration Control (Yoshimura, Toshio)
Virology (Adachi, Akio)  /  Koma, Takaaki  /  Nomaguchi, Masako
    ≫ Molecular Virology Takahashi, Etsuhisa
Visiting Nursing Matsushita, Yasuko
Visual psychophysics Mizushina, Haruki
Vitaminology Fukui, Kiyoshi  /  (Fukuzawa, Kenji)
VLSI Design Song, Tian
W
Welfare
    ≫ Social Welfare Kitamura, Mio  /  Shirayama, Yasuhiko  /  Yanagisawa, Shizuko
Wellbeing Engineering (Sueda, Osamu)
Wind Engineering (Nagao, Fumiaki)  /  Noda, Minoru  /  (Utsunomiya, Hidehiko)
Wireless personal area networks, Network Simulations, communication protocol design, Energy consumption algorithms Gallegos Ramonet, Alberto
X
X-ray Spectrometry Yamamoto, Takashi
X-ray Stress Measurement Kusaka, Kazuya
YZ